Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni terapeutę zajęciowego do pracy w Oddziale Psychiatrycznym. Kandydat na pracownika powinien posiadać wykształcenie kierunkowe w zawodzie terapeuta zajęciowy oraz wykazać się znajomością metod i technik terapii oraz form komunikacji.

Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy i wynagrodzenie do uzgodnienia.

Szczegółowych informacji udziela P. o Naczelna Pielęgniarka – Beata Koń tel. 015 843 32 82

Oferty prosimy składać na adres podany poniżej.

Adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

lub

sekretariat@szpital-stw.com