Osoby, które zgłaszają się na szczepienie przeciw Covid-19 mogą pobrać i wypełnić:

  1. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
  2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                                         zamieszczonych poniżej na stronie.