Zasady dotyczące uczestnictwa w porodzie rodzinnym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentek Oddział Położniczo – Ginekologiczny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli od dnia 26 maja 2021 r. przywraca dostęp do porodów rodzinnych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek oraz personelu Szpitala porody rodzinne będą się odbywać według następujących zasad:

 1. W porodzie rodzinnym może brać udział wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

 2. O możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej przy porodzie fizjologicznym decyduje lekarz dyżurny po ocenie zaawansowania porodu oraz wypełnionej ankiecie epidemiologicznej.

 3. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie jeśli jest: objęta kwarantanną, izolacją, miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19
  lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji.

 1. Osoba, która chciałaby towarzyszyć rodzącej musi poddać się odpłatnemu testowi antygenowemu COVID-19 wykonanemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zakupić pakiet jednorazowej odzieży ochronnej oraz zaopatrzyć się w obuwie zamienne.

  Koszt wykonania testu i pakietu odzieży ochronnej (bez obuwia) wynosi 70 pln.

 2. Wynik testu zawsze jest wpisywany do Krajowego Rejestru Pacjentów z Covid-19.

 3. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przez cały okres pobytu w szpitalu zachować bezpieczny dystans wobec innych osób, często myć i dezynfekować ręce, a także mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.

 4. Osoba towarzysząca nie powinna opuszczać sali porodowej, w której przebywa z pacjentką, o ile nie ma takiego polecenia od personelu medycznego.

 5. Poród może trwać nawet kilka godzin, dlatego osoba towarzysząca może zaopatrzyć się w wodę i przekąski. Nie ma możliwości zrobienia tego typu zakupów na terenie szpitala.

 6. Jeśli poród kończy się cięciem cesarskim, osoba towarzysząca nie może być obecna na sali do cięć cesarskich, natomiast może pozostać do kangurowanie noworodka czyli „kontakt skóra do skóry” wyłącznie na terenie sali porodowej lub w pomieszczeniu przygotowanym przez personel medyczny nie dłużej niż 2 godziny pod nadzorem personelu medycznego.

 7. W przypadku planowego cięcia cesarskiego istnieje możliwość obecności osoby towarzyszącej w sali porodów rodzinnych celem kangurowania. Osoba taka musi przejść taką samą procedurę jak osoba chcąca uczestniczyć w porodzie rodzinnym.

 8. Personel zachęca, aby ojciec dziecka/inna osoba towarzysząca zaopatrzyła się rozpinaną, przyjemną w dotyku bawełnianą koszulę, żeby przy kangurowaniu jednocześnie otulić noworodka lub w bawełniany miły w dotyku ręcznik do okrycia noworodka.

 9. Osoba towarzysząca nie ma możliwości wejścia do Oddziału Położniczego i jest zobowiązana do opuszczenia szpitala po upływie dwugodzinnej obserwacji po porodzie fizjologicznym lub po upływie dwóch godzin kangurowania.

 10. Przyszłych rodziców zachęcamy do udziału w zajęciach w Szkole Rodzenia. Zapisy i informacje pod nr tel. 600 938 196

         W dalszym ciągu wstrzymane są odwiedziny Pacjentów przebywających w Szpitalu.