Fundusze Europejskie - Przebudowa prosektorium

flagi

Informacja

 o projekcie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, pod nazwą „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

            SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, na podstawie umowy zawartej, w dniu 26 października 2018 roku z Województwem Podkarpackim, realizuje projekt pod nazwą „Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”, o wartości całkowitej 1 414 262,98 zł.  Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 843 149,60 zł. Dofinansowanie realizacji tego projektu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wyniesie 716 677,13 zł.

Cel główny projektu to zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 73%, powiązane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych o 45,67 Mg/rok oraz pyłów PM-10 o 35,93 kg/rok w wyniku użytkowania budynku prosektorium. Zostanie on osiągnięty przez wykonanie termomodernizacji obejmującej:

  •   Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i ścian zew.
  •   Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych.
  •   Wymianę 5 szt. starych drzwi zew. i 7 szt. starych okien na nowe na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła. Zmianę lokalizacji 1 szt. drzwi zew. i likwidację 2 szt. okien.
  •   Modernizację sys temu przygotowania c.w.u. – wymianę wew. instalacji c.w.u. budynku na nową, likwidację dotychczasowej zew. instalacji odbiorczej i wykonanie lokalnego źródła przygotowania c.w.u. w budynku w postaci sprężarkowej pompy ciepła powietrze/woda, ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i grzałką elektryczną.
  •   Modernizację sys temu grzewczego – wymianę wew. instalacji c.o. budynku na nową, likwidację dotychczasowej zew. instalacji odbiorczej z węzła grupowego i wykonanie przyłącza ciepłowniczego z m.s.c. do budynku prosektorium przez PEC (Wnioskodawca poniesie tylko opłatę przyłączeniową) wraz z indywidualnym węzłem cieplnym wymiennikowym. Modernizację syst. wentylacji – montaż central nawiewowo-wywiewowych z odzyskiem ciepła, wykonanie instalacji c.t.
  •   Modernizację sys temu oświetlenia – wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe o wyższej skuteczności, ze źródłami światła typu LED wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej.
  •   Modernizację instalacji chłodu poprzez wymianę instalacji klimatyzacji. Montaż komory chłodniczej na zwłoki.
  •   Wprowadzenie odnawialnego źródła energii – montaż ogniw fotowoltaicznych – 12 szt. o mocy 260W każdy.

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb jakimi są: zmniejszenie stanu energochłonności budynku prosektorium, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko (demontaż i utylizacja eternitu z pokrycia dachowego). Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone odpowiednie warunki pracy zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy oraz warunki sanitarne dla pracowników Pracowni Anatomii i Patomorfologii.

Realizacja tego projektu planowana jest w okresie od kwietnia 2017 roku do grudnia 2019 roku.