III Etap - Przebudowa i rozbudowa SOR

3W dniu 01 luty 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. realizowanych w ramach projektu: „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”. Projekt jest dofinansowany z POIiŚ na lata 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874, z dnia 30 grudnia 2016 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W ramach zadania wykonano m. in.: przebudowę części pomieszczeń istniejącego SOR na parterze budynku, rozbudowę SOR na poziomie parteru w kierunku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, przebudowę wejścia do budynku szpitala, przystosowanie klatki schodowej budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonanie nowego traktu komunikacyjnego łączącego stację dializ z pozostałą częścią szpitala w celu likwidacji przechodniości SOR. Zakres prac obejmował przebudowę (960,56 m2) i rozbudowę (219,71 m2)  SOR o powierzchni (1180,27 m2) .

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 1

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 2

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 3

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 4

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 5

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 6

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 7

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 8

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 9

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 10

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 11

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 12

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 13

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 14

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 15

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 16

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 17

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego 18

III etap - Budowa lądowiska wyniesionego