Kolejny rok z rzędu Medyczne Laboratorium Diagnostyczne stalowowolskiego szpitala, otrzymało najwyższe oceny w kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. – To najlepsze potwierdzenie wysokiego poziomu pracy naszych diagnostów – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne naszego szpitala począwszy od 5 lat regularnie otrzymuje najwyższe oceny w kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. Potwierdzeniem tego są specjalne świadectwa, przyznawane naszemu szpitalowi za najwyższą jakość badań w zakresie chemii klinicznej. – Aby uzyskać świadectwo za udział i najwyższe oceny w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny, należy utrzymać jakość badań na poziomie co najmniej 75% (75% ocen bardzo dobrych i 25 % ocen dobrych). Ale w naszym laboratorium zawiesiliśmy sobie tę „poprzeczkę” znacznie wyżej i co potwierdzają zewnętrzne kontrole, od 2018 r. utrzymujemy jakość badań na poziomie od 95% do 100 %, potrafiąc otrzymać na 20 badanych analitów biochemicznych – nawet 20 ocen bardzo dobrych. Zresztą dokładnie tak było i w tym roku, ponieważ zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów. Ta wysoka jakość pracy to niewątpliwie efekt zaangażowania oraz starań pracowników naszego laboratorium, za co całemu zespołowi – na czele z kierownikami pracowni Mikrobiologicznej i Serologicznej bardzo dziękuję – mówi Marcin Tutak, kierujący Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w stalowowolskim szpitalu.

I dodaje, że wyznacznikiem jego pracy, a także kierowanego przez niego zespołu laboratorium, jest stałe dążenie do najwyższej jakości wyników badań, które są wydawane pacjentom. – Codzienne wewnętrzne kontrole jakości, a także kontrole międzylaboratoryjne, kontrole zewnętrzne i międzynarodowe, dają nam gwarancję i pewność panowania nad jakością wyników, które wydajemy pacjentom. Mamy świadomość, że od od ich wiarygodności często zależy ich zdrowie, a nawet życie – mówi Marcin Tutak.

Na równie wysokim poziomie co badania analityczne, w stalowowolskim szpitalu wykonywane są również badania mikrobiologiczne. Podobnie jak w poprzednich latach, Pracownia Mikrobiologiczna Medycznego Laboratorium Diagnostycznego również w tym roku uzyskała Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Był to Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2023 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. – Bardzo nas cieszy ta dbałość naszych diagnostów o jakość wykonywanej przez nich pracy, co ma odzwierciedlanie w wynikach kontroli oraz w potwierdzających to certyfikatach. Zresztą wszystkie starania całej naszej lecznicy oraz jej poszczególnych komórek o świadectwa poświadczające jakość pracy, wpisują się w misję Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, którą jest udzielanie profesjonalnej opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów – komentuje dyrektor szpitala Monika Pachacz-Świderska.

Warto zaznaczyć, że od stycznia 2024 roku w szpitalnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym uruchomione będzie 3 stanowiska pobrań krwi, aby jeszcze sprawniej obsłużyć pacjentów z poradni jak i wykonujących badania odpłatne. Co ciekawe, ci ostatni będą mieli dostęp do wyników w wersji elektronicznej. – Serdecznie zapraszamy do wykonywania w naszym laboratorium wysokiej jakości badań zarówno analitycznych, mikrobiologicznych i serologicznych, które wykonujemy u nas – na miejscu, na klinicznych analizatorach najwyższej klasy i z ogromną starannością o jakość materiału badanego oraz wyniku badań – mówi kierownik MLD, Marcin Tutak.