Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września 2022 roku kolejny raz obchodzony będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Podczas 72 walnego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2019 roku, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego WHO, dotyczącą Globalnego Działania na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta ustalono, że 17 września będzie dniem obchodzonym we wszystkich krajach jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta – World Patient Safety Day.

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi: Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety).

Podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii:

Przed rozpoczęciem stosowania leku przeczytaj dokładnie całą dołączoną do niego ulotkę zawierającą najważniejsze informacje o leku:
Niektórych leków nie należy dzielić lub kruszyć
Stosuj lek zgodnie z zaleceniami producenta np. przed lub po posiłku
Niektóre leki mogą upośledzić sprawność psychofizyczną, dlatego przyjmując je nie należy prowadzić samochodu
Niektóre leki wchodzą w reakcję z promieniami słonecznymi i dlatego przyjmując je należy unikać solarium i kąpieli słonecznych
Zawsze informuj lekarza. jeżeli przyjmujesz leki przepisane przez innego lekarza, witaminy, preparaty ziołowe lub suplementy diety
Zawsze informuj lekarza jeżeli po zażyciu leku wystąpiły jakiekolwiek uczulenia lub działania niepożądane np. złe samopoczucie, wysypka, duszność, omdlenie
Poinformuj lekarza że jesteś w ciąży lub karmisz piersią 
Przyjmuj lek w dawce zapisanej przez lekarza oraz zaleconych odstępach czasowych
Stosuj lek tak długo jak zalecił lekarz 
Zwróć uwagę na sposób  przechowywania leku (odpowiednia temperatura przechowywania, wrażliwość na światło dzienne, czas przechowywania leków płynnych po otwarciu)
Sporządź  mniej zawsze przy sobie indywidualną, aktualną listę przyjmowanych leków.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.