Światowy Dzień Choroby Alzheimera po raz pierwszy obchodzono w 1994 roku.
Głównym celem obchodów tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby i osób chorych. Choroba objawia się narastającym otępieniem umysłowym.Chory zaczyna zapominać podstawowe rzeczy związane z pracą zawodową czy czynnościami dnia codziennego, zapomina słowa, imiona, gubi się w znanych mu miejscach. Z czasem chory przestaje rozpoznawać bliskich, nie potrafi określić w jakim jest miejscu, nie może wykonać żadnej czynności samodzielnie, nie panuje nad czynnościami fizjologicznymi.

Główne znaki ostrzegawcze:
Zaburzenia pamięci utrudniające codzienne funkcjonowanie, trudności w wykonywaniu codziennych prac domowych, zaburzenia językowe, dezorientacja co do czasu i miejsca, kłopoty w ocenie, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, gubienie rzeczy, zmienny nastrój, zmiany osobowościowe, utrata inicjatywy.

Stadium pierwsze (otępienie o niewielkim nasileniu)

– Pozostawianie rzeczy w niewłaściwych miejscach,
– Poszukiwanie w domu podstawowych przedmiotów,
- Powtarzanie pytań i uwag,
– Krótkotrwałe zapamiętywanie informacji i wyuczonych czynności,
– Problemy z opowiedzeniemdo końca rozpoczętej wypowiedzi,
– Trudności z odnalezieniemsię w nowym miejscu,
– Powtarzanie czynności,np. sprzątanie, zażywanie leków

Stadium drugie (otępienie umiarkowane)

– Zaburzenia pamięci krótko i długotrwałej,
– Trudności z przypominaniem sobie słów,
– Nadpobudliwość psychoruchowa,
– Zapominanie o głównym wątku w trakcie rozmowy,
– Problemy z orientacją w dobrze znanym otoczeniu,
– Trudności z ubieraniem się, posługiwaniem sztućcami, rozpoznawaniem osób,
– Drażliwość, impulsywność, upór, agresja słowna i fizyczna,
– Zaburzenia rytmu dobowego (traktowanie dnia jako nocyi odwrotnie),
– Omamy wzrokowe i słuchowe, zespół błędnego rozpoznawania (np. rozmawianie z telewizorem)

Stadium trzecie (otępienie głębokie)

– Nie rozpoznawanie bliskich,
– Nie orientowanie się w czasie,
– Nie wytwarzanie i nie rozumienie mowy,
– Nie wykonywanie podstawowych czynności życiowych

Treść: www.gov.pl