Szpital Zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego

Szpital Zatrudni Diagnostę Laboratoryjnego

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Serologii.

Obowiązki:

 • wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (oznaczenie grup  krwi, wykonywanie prób zgodności, identyfikacja przeciwciał),

 • autoryzacja wyników,

 • obsługa aparatury badawczej,

 • zamawianie krwi i jej składników do Banku Krwi oraz wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum roczne doświadczenie w pracy z zakresu immunologii transfuzjologicznej,

 • aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • List motywacyjny

 • Dokument poświadczający doświadczenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

 • Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego.