SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni pracownika do Działu Informatyki

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni pracownika do Działu Informatyki

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni pracownika do Działu Informatyki

Zakres obowiązków:

 • Administracja serwerami (VMWare, Linux, Windows Server)
 • Administracja siecią TCP/IP, zarządzanie sprzętem aktywnym i pasywnym
 • Nadzór nad bezpieczeństwem sieci komputerowej, prowadzenie polityki backupowej.
 • Monitorowanie stanu macierzy dyskowych. Zarządzane przestrzenią
 • Administracja bazą danych Oracle. Weryfikacja przestrzeni. Aktualizacja statystyk. Kontrola poprawności pracy.
 • Zarządzanie aplikacjami zewnętrznymi (e-usługi).
 • Tworzenie i aktualizacja procedur awaryjnych oraz regulaminów.
 • Monitorowanie stanu infrastruktury informatycznej, serwerów, zasobów sieciowych.
 • Konfiguracja UTM, ustalanie i konfiguracja połączeń wirtualnych, konfiguracja reguł zapory sieciowej, monitorowanie zagrożeń
 • Planowanie i opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury informatycznej.
 • Sporządzenie specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego do zakupu.
 • Wsparcie użytkowników w zakresie obsługi komputerów, urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne.
 • Doświadczenie w zarządzaniu sieciami komputerowymi i serwerami.
 • Znajomość zagadnień VMWare, ActiveDirectory, DHCP, DNS.
 • Znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows Server, MS Windows.
 • Doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami UTM.
 • Umiejętność i doświadczenie zarządzania systemem bazodanowym Oracle, tworzenie zapytań SQL.
 • Znajomość pakietu Office w stopniu zaawansowanym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność w kontaktach z użytkownikami.
 • Odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji.
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane

 • Certyfikat Windows Server.
 • Znajomość systemów klasy HIS do obsługi Szpitala, Przychodni, kadrowo-płacowych, magazynowych.
 • Referencje w zakresie zarządzania bazą danych Oracle.

Wymagane dokumenty:
a) CV
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.
Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….”

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”