Szczepienia dla przewlekle chorych

SZCZEPIENIA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH

 

Od 15 marca ruszyły szczepienia osób przewlekle chorych. Przypominamy, że obecnie rejestrować mogą się:

  • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek,

  • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

  • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne,

  • pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Dla tych pacjentów skierowania powinny zostać wystawione automatycznie. Grupa została rozszerzona także o osoby:

  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia,

  • oczekujących na przeszczep w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

  • osób chorych onkologicznie leczonych w ramach badań klinicznych (po 31 grudnia 2019 r.),

  • osób poddanych niektórym metodom leczenia onkologicznego (niektóre świadczenia w zakresie immunoterapii lub leczenia celowanego).

Pacjenci z tej grupy muszą sami zgłosić się po e-skierowanie do lekarza prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dla tej grupy dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore w zakładce dla przewlekle chorych.