Badamy serca w 3D

Echokardiografia przezprzełykowa w wersji 3D – to nazwa nowego badania, wykonywanego w Oddziale Kardiologicznym SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. – To nowość, która pozwala nam na jeszcze dokładniejszą…