Komunikat

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli (dalej: “Administrator”) – jako administrator danych osobowych – informuje, że stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych polegające na naruszeniu…