testowy adama

aaa
{tab=Oddziały}
{slider=Oddział wewnętrzny}
158433xxx
{slider=Oddział SOR}
158433xxx
{/sliders}
{tab=Poradnie}
Rejestracja
158433xxx
{tab=Diagnostyka}
Rejestracja
158433xxx
{tab=Administracja}
sekretariat 158433205
{slider=Dyrekcja}
158433xxx
{slider=Kadry}
158433xxx
{slider=Księgowość}
158433xxx
{slider=Dział Zamówień Publicznych}
158433xxx
{slider=Apteka}
158433xxx
{/sliders}
{/tabs}