Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW SUBFUNDUSZU MODERNIZACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYODRĘBNIONEGO Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO

 

Nazwa zadania: „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Pracownią Endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w niezbędny sprzęt medyczny”.

Dofinansowanie 13.096.770,00

Całkowita wartość zadania 13.096.770,00

Data podpisania umowy 24 listopad 2023

Inwestycja polega na modernizacji, przebudowie i doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem Pracowni Endoskopii i Działu Diagnostyki Obrazowej.