Rejestracja internetowa

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli umożliwia pacjentom skorzystanie z rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych w ramach Podkarpackiego Sys temu Integracji Medycznej.

Aby skorzystać z rejestracji internetowej należy utworzyć  konto na portalu PSIM. Można również utworzyć subkonto dla osób, które pozostają pod opieką prawną posiadacza konta (np. założyć subkonta dla dzieci).

Rejestracja nowego konta w PSIM

W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcji udostępnianych w ramach konta PSIM, należy aktywować konto, potwierdzając swoją tożsamość. W tym celu trzeba zgłosić się z dokumentem tożsamości do jednego z podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie PSIM. W Szpitalu SPZOZ w Stalowej Woli potwierdzenie tożsamości można dokonać w następujących punktach:

  1. Rejestracja Centralna – Przychodnia Spec. ul. Staszica 4
  2. Rejestracja Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc – Przychodnia Spec. ul. Wyszyńskiego 2

Rejestracja online do Poradni Specjalistycznych