Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 259
Wydrukuj tę stronę
czwartek, 29 styczeń 2015 10:39

Ogłoszenie o konkursie (SOR)

Napisane przez 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem MZ z dnia 20 lipca 2011 roku w/s kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151,poz 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 lutego 2012 roku w/s szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 12. 182 z dnia 17 luty 2012 r.) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.Ogłoszenie o konkursie ukaże się w „Służbie Zdrowia” z dnia 12.02.2015r.