środa, 21 maj 2014 11:20

Ogłoszenie o konkursie - 21.05.2014

Napisane przez 

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko:

Lekarza Kierującego Oddziałem

w wymienionych niżej oddziałach:

 • Oddział Psychiatryczny
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne:określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) tj.;

I. Wymagania podstawowe:

Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać:

 1. Tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie psychiatrii uzyskany na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

II. Wymagania dodatkowe na stanowisko Lekarza Kierującego:

 1. Mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia

Oferty wraz z następującymi dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym także przez kandydata):

 • podanie kandydata o przyjecie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
 • co najmniej jedną opinię świadczącą o kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach do zajmowania stanowiska objętego postępowaniem konkursowym
 • zaświadczenie o niekaralności
 • Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

należy składać do 5 czerwca 2014 roku godz.14:30 pod adresem:

 • Dyrekcja SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem.....”

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty ustalonej do składania ofert. Szczegółowych informacji w zakresie postępowania konkursowego udziela zastępca Dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Zbigniew Hyła od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz telefonicznie: (15) 8433205.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2021  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!