Fundusze Unijne i Krajowe

DOTACJA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Stalowowolski pozyskał w roku 2022r. dofinansowywanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na zakup aparatury medycznej dla Szpitala w Stalowej Woli.

Nazwa zadania: „Zakup aparatury medycznej dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Stalowej Woli”.

Przyznana kwota dofinansowania z budżetu państwa: 900 000 , 00 zł

Wkład własny Powiatu Stalowowolskiego: 267 504,00 zł

Wkład własny SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego Stalowej Woli: 15 128,20 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów leczonych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Zadanie było realizowane w okresie od 18.10.2022r. do 20.12.2022r.

W ramach zadania została zakupiona niżej wymieniona aparatura medyczna:

  1. Oddział Kardiologiczny – Respirator do wentylacji mechanicznej inwazyjnej

– Przenośny system (aparat) ultrasonograficzny

2. Oddział Okulistyczny – Mikroskop operacyjny

  1. Blok Operacyjny – Diatermia do endoskopowej chirurgii kręgosłupa

– Zestaw interlaminarny do endoskopowej chirurgii kręgosłupa

wraz z wyposażeniem

  1. Pracownia Endoskopowa – Zestaw przenośny do endoskopii

Łączna wartość projektu: 1 182 632,20 zł

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________