wtorek, 18 marzec 2014 13:35

Mniejsze ryzyko zakłuć igłami

Napisane przez 

Lepsza diagnostyka i większe bezpieczeństwo – to najogólniejsza charakterystyka wdrażanego od kilku dni na terenie stalowowolskiego szpitala, zamkniętego systemu pobierania krwi. System w znacznym stopniu ogranicza ryzyko zranienia igłą podczas pobierania krwi oraz gwarantuje wyższą jakość badań analitycznych. Z czego wynika i jak działa nowy system?

Wdrażanie bezpiecznych systemów pobierania krwi to nie jakaś nowość tylko standard, wymagany przez prawo krajowe i unijne. Niemniej jednak standardu w tej dziedzinie do tej pory w naszym szpitalu brakowało. Dlatego cieszy mnie to rozwiązanie, bo nie tylko zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów, ale także zapewnia lepszą jakość badań analitycznych -  powiedział Mirosław Leśniewski, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Zakłucia igłami są powszechnym zagrożeniem związanym z pracą w służbie zdrowia. Według raportu Komisji Europejskiej z 2010 roku, każdego roku na terenie UE dochodzi do ponad miliona zakłuć igłami. Niejednokrotnie ich skutkiem są długotrwałe infekcje personelu medycznego, np. wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Grupą zawodową narażoną na największe konsekwencje zakłuć są pielęgniarki.


Nowe probówki, wykonane z surowca odpornego na stłuczenie i będącego klinicznie bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych próbek szklanych

Legislacja
Mając na uwadze te argumenty, Unia Europejska wprowadziła na początku 2010 roku dyrektywę w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. Wszystkie Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia aktów prawnych zgodnych z przyjętą dyrektywą. W Polsce było to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażaniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.19.06.2013).

Jak działa zamknięty system pobierania krwi?
Wdrożony na terenie stalowowolskiego szpitala System BD Vacutainer® jest zamkniętym systemem próżniowym, składającym się z igły o dwóch ostrzach z zaworkiem bezpieczeństwa, uchwytu oraz sterylnej probówki z próżnią o kalibrowanej objętości. Krew jest pobierana przy pomocy igły wkręconej w uchwyt. Dzięki temu sam proces pobrania krwi jest bezpieczniejszy i bardziej higieniczny, ponieważ surowiec trafia w odpowiedniej ilości bezpośrednio do probówki, ograniczając kontakt personelu z krwią pacjenta. W ten sposób zwiększa się również wiarygodność badania, ponieważ ewentualny błąd osoby pobierającej krew, zostaje ograniczony do minimum.

Na lepszą diagnostykę wpływają także nowe probówki, wykonane z surowca odpornego na stłuczenie i będącego klinicznie bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych próbek szklanych. Probówki oznaczone są kolorowymi kodami, używanymi w zależności od rodzaju badanych parametrów.

Szpitalne laboratorium diagnostyczne zostało także wyposażone w nowy sprzęt medyczny (BD Sedi-40), który umożliwia dokładniejszą i szybszą analizę OB – jednego z najczęściej zlecanych badań krwi, pozwalającego określić z jaką szybkością opadają czerwone krwinki.

BD Sedi-40 umożliwia dokładniejszą i szybszą analizę OB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2022  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!