Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 259
Wydrukuj tę stronę
piątek, 01 sierpień 2014 12:32

Konkurs otwarty na lekarza SOR

Napisane przez 

DYREKTOR  POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  w STALOWEJ WOLI przy ulicy STASZICA 4

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz 217 z późn. zm.) art. 146 ust.1 art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152-154 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) - odpowiednio stosowanym na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U.  z 2013 roku, poz. 1520)

ogłasza konkurs otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


Szczegółowe informacje w załącznikach: