poniedziałek, 03 marzec 2014 08:54

Informatyzacja szpitala nabiera tempa

Napisane przez 

Za ponad 4 mln złotych firma KAMSOFT S.A. z Katowic zbuduje w stalowowolskim szpitalu zintegrowany system informatyczny, który przyniesie wiele korzyści zarówno samej placówce, jak i jej pacjentom. Inwestycja jest częścią większego projektu p.n. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez województwo podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

Dzięki projektowi pacjenci uzyskają dostęp do kilku kompleksowych e-usług, które umożliwią m.in: sprawdzenie dostępności poszczególnych specjalistów przez Internet czy rejestrację online do poradni z możliwością wyboru konkretnego lekarza.  

Stalowowolski szpital otrzyma zaś m.in. możliwość elektronicznej wymiany informacji z innymi podkarpackimi placówkami obecnymi w PSIM, co bardzo ułatwi wzajemne zlecanie usług medycznych oraz szybkie uzyskanie precyzyjnych danych np. o ofiarach wypadków czy dostępności łóżek na poszczególnych oddziałach. Ponadto za zgodą pacjenta będzie możliwa elektroniczna wymiana danych medycznych (np. diagnostycznych), co umożliwi szybszą realizację świadczeń, zapewni wyższą jakość usług oraz zmniejszy koszty zarówno dla pacjenta jak i dla jednostek służby zdrowia.

Projekt wprowadzi również nową jakość w zarządzaniu placówkami służby zdrowia. Pozwoli na generowanie raportów statystycznych do instytucji takich jak GUS bezpośrednio z budowanego systemu. Bardziej transparentne staną się również raporty finansowe, medyczne czy majątkowe samej placówki.

O projekcie stalowowolskiego szpitala
W przypadku Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli realizacja ww. założeń będzie możliwa dzięki  projektowi p.n. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”. Do przetargu na jego realizację, ogłoszonego na początku września ubiegłego roku, stanęły trzy firmy. Szpital wybrał najlepszą ofertę już 20 stycznia br., jednak w związku z odwołaniem złożonym przez pozostałych oferentów, sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO na posiedzeniu 13 lutego br. nie dopatrzyło się jednak uchybień w wyborze oferenta, co pozwoliło na podpisanie umowy z wykonawcą - firmą KAMSOFT S.A z Katowic, która zobowiązała się do realizacji zamówienia za kwotę 4 079 550 zł.

W ramach projektu zrealizowano już rozbudowę i modernizację sieci komputerowej szpitala, oraz wykonano zasilanie dedykowane w przychodni specjalistycznej i pracowni RTG. Pierwszy etap rozbudowy sieci w przychodni na ul. Wyszyńskiego realizowała firma Artkom z Lublina. Drugi etap – w ramach którego rozbudowano sieć na terenie szpitala - został zrealizowany przez stalowowolską firmę Cyfrowe Sieci Multimedialne.

Istotnym elementem projektu jest uruchomienie systemu archiwizacji i transmisji obrazu PACS, podłączenie do niego pracowni diagnostycznych i ucyfrowienie pracowni RTG. Pozwoli to na przekazywanie danych diagnostycznych w tym wyników obrazowych bezpośrednio do poradni i oddziałów, wydawanie i przekazywanie wyników w postaci elektronicznej, stały dostęp do wyników badań wykonanych od momentu uruchomienia systemu.

Projekt zakłada  także zakup i instalację sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, infomaty) i oprogramowania oraz integrację z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).

Wartość całego projektu – obejmującego zarówno koszty kwalifikowane i niekwalifikowane - wynosi ponad 4,2 mln zł. Na jego realizację szpital otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 887 210,32 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Pozostałe wydatki kwalifikowane pochodzą z budżetu Powiatu Stalowowolskiego – 75952,31 zł (2,24%) oraz z budżetu szpitala – 433 555,43 zł (12,76%). Wydatki niekwalifikowane wynoszą na chwilę obecną 867 205,08 zł i są na bieżąco pokrywane z budżetu szpitala. Przewidywany termin zakończenia projektu to trzeci kwartał 2014 roku.

O projekcie wojewódzkim
Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) to system teleinformatyczny, służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest m.in: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego, optymalizacja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej, większa transparentność systemu ochrony zdrowia oraz usprawnienie zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na dwóch poziomach: w pierwszym uczestniczy województwo podkarpackie oraz 8 szpitali wojewódzkich, natomiast w drugim 19 szpitali powiatowych oraz szpital MSW w Rzeszowie. Łączna wartość całego projektu wynosi ponad 57 mln złotych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2022  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!