Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli został wyznaczony Adam Ziemiński, tel.  575 822 007, adres mailowy: adam.zieminski@cbi24.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (.docx, 23 KB)