Informacje dla osób szczepionych

INFORMACJE DLA OSÓB SZCZEPIONYCH PRZECIWCOVID-19

w punkcie szczepień przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

  • Szczepieniu mogą być poddane wyłącznie osoby zarejestrowane do niniejszego punktu szczepień, w wyznaczonym dniu i godzinie.

  • Nie ma możliwości szczepienia osób niezarejestrowanych.

  • Wyznaczona godzina jest orientacyjna, w zależności od przebiegu szczepień mogą zaistnieć niewielkie opóźnienia, za co z góry przepraszamy.

  • Prosimy o przybycie maksymalnie 15 min przed wyznaczoną godziną.

PUNKT SZCZEPIEŃ → DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA → KWALIFIKACJA → GABINET SZCZEPIEŃ

W punkcie szczepień należy:

  • mieć zasłonięte usta i nos

  • zachować dystans min. 1.5m

  • stosować się do poleceń personelu punktu szczepień

Po wejściu do punktu szczepień należy udać się do wyznaczonego miejsca – DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA (Kwestionariusz wstępny oraz Oświadczenie RODO), wypełnić je i podpisać. W razie wątpliwości proszę wzorować się na wywieszonych przykładach lub zapytać osobę z obsługi. Formularze można też pobrać wcześniej z ze strony internetowej (formularze do pobrania) i wypełnić w domu, jednakże muszą one odzwierciedlać stan zdrowia na dzień szczepienia. Następnie proszę skierować się (z wypełnionymi formularzami) do pomieszczenia KWALIFIKACJA. Po kwalifikacji prosimy o oczekiwanie na wezwanie przed GABINETEM SZCZEPIEŃSzczepionkę podaje się w mięsień naramienny i jest niebolesna. Każdy zaszczepiony otrzyma ulotkę z informacjami o szczepionce oraz (po pierwszej dawce) – kartę poświadczającą szczepienie i termin drugiej dawki. Kartę prosimy starannie przechowywać i koniecznie przynieść na następne szczepienie.Po zaszczepieniu zalecamy pozostawanie w obrębie punktu szczepień przez przynajmniej 15 minut.

Po każdej szczepionce przeciw COVID-19, tak jak w przypadku leków, wystąpić mogą niepożądane reakcje organizmu. Najczęstszymi NOP-ami po szczepieniu są zaczerwienienie, bolesność w miejscu wkłucia oraz opuchlizna ręki. Zdarzają się też jednak poważniejsze dolegliwości.

Gdzie i jak zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne?

NOP – niepożądany odczyn poszczepienny

  1. lekarz po rozpoznaniu NOP u pacjenta zgłasza go do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.
  2. każdy może zgłosić NOP do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), poprzez specjalną stronę internetową: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
  3. każdy może zgłosić NOP bezpośrednio do producenta szczepionki (podmiotu odpowiedzialnego), używając danych kontaktowych podanych na ulotce danej szczepionki.