Fundusze Europejskie - Blok Operacyjny

flagi

Informacja

 o projekcie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, pod nazwą „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”.

            SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, na podstawie umowy zawartej, w dniu 24 października 2017 roku z Województwem Podkarpackim, realizuje projekt pod nazwą „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”, o wartości całkowitej 21.282.733,34 zł. Dofinansowanie realizacji tego projektu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wyniesie 9.997.860,89 zł. Kwotę 11.284.872,45 zł zapewni Powiat Stalowowolski.

            Projekt przewiduje realizację inwestycji, która polega na częściowym zagospodarowaniu, wybudowanego w 2006 r. Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (PDZ), w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, istniejących w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli: bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni. Na całej powierzchni drugiego piętra tego pawilonu powstanie nowoczesny blok operacyjny, składający się z 5-ciu sal operacyjnych, sali wybudzeniowej (pooperacyjnej) na 6 stanowisk i 3-ech sal zabiegowych pracowni endoskopowej, w tym jednej sali endoskopowej, przeznaczonej do zabiegów wykonywanych pod kontrolą aparatu RTG. Na części parteru PDZ powstanie nowoczesna centralna sterylizatornia, która w celu umożliwienia bezpośredniego transportu narzędzi pomiędzy blokiem operacyjnym i sterylizatornią, będzie połączona z blokiem operacyjnym wydzielonymi dźwigami towarowymi, przy zachowaniu rozdziału dróg „czystych” od „brudnych”. Powierzchnia całkowita nowych, wybudowanych  i wyposażonych pomieszczeń wyniesie 2390 m2.

            W zakres projektu, oprócz prac budowlanych, wchodzi też wymiana istniejącej, przestarzałej aparatury i sprzętu medycznego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz doposażenie tych komórek organizacyjnych w nowoczesną aparaturę medyczną.

Realizacja tego projektu planowana jest w okresie od stycznia do października 2018 roku.

            Po zrealizowaniu projektu polepszeniu ulegną warunki pracy personelu medycznego, zwiększy się komfort leczonych pacjentów, wykonywana będzie większa ilość operacji w znacznie podwyższonych standardach sanitarnych niż obecnie. Wszystko to przełoży się na lepszą jakość wykonanych zabiegów, ich skuteczność i sterylność. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnej części Podkarpacia.

Fotogaleria po zakończeniu realizacji:

Blok operacyjny i Pracownia endoskopii
Sterylizatornia