Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli informuje, że od dnia 1 lipca, w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Jego obowiązki objęła lekarz neurolog Beata Barcicka – Kłosowska.

W razie potrzeby, pacjenci oraz ich rodziny mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta zarówno osobiście (w środy oraz piątki w godzinach 9:00-12:00), jak i telefonicznie (również w środy oraz piątki w godzinach 12:00-13:00, nr tel. 509 403 818), a także drogą mailową (pelnomocnikpacjenta@szpital-stw.com)

Skargi, wnioski i uwagi można w dalszym ciągu składać :

 1. W W Sekretariacie szpitala – osobiście, telefonicznie lub mailowo
  Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
  tel. 15 84 33 205
  e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
 2. W Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ
  Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
  tel. 17 86 04 170
  e-mail: skargi@nfz-rzeszow.pl
 3. W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
  Bartłomiej Chmielowiec
  Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  tel. 22 532 82 50
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

     4. Do Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

          Michał Ponikowski

          Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

          Płocka 11/13 01-231 Warszawa

          tel. 664 083 071

         e-mail:m.ponikowski@rpp.gov.pl

 

 

         Telefoniczna Informacja Pacjenta 0-800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w sobotę od 8:00 – 16:00