15 lutego odbyły się w Stalowej Woli warsztaty w ramach Akademii Leczenia Ran. W zajęciach wzięli udział pracownicy służby ochrony zdrowia z okolicznych szpitali.

– Nasz szpital był inicjatorem tego wydarzenia, a organizatorem firma Urgo Medical, wspólnie z którą mieliśmy zaszczyt zaprosić również kolegów i koleżanki ze szpitali z sąsiednich powiatów. Wykłady połączone z warsztatami praktycznymi były poświęcone tematyce trudno gojących się ran i były dla nas znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy. Zwłaszcza, że poprowadziły je jedne z najlepszych specjalistek w zakresie leczenia ran w Polsce – prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz oraz Aneta Zymon, będąca członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – mówi Beata Koń, naczelna pielęgniarka w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz jest ekspertką w dziedzinie mikrobiologii, a także kieruje Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podczas wykładu w Stalowej Woli opowiadała o nowych technologiach w leczeniu ran oraz doborze metod leczenia zakażeń skóry i tkanki podskórnej. Zwracała również uwagę na problem nadużywania w leczeniu antybiotykoterapii. – Profesor Andrzej Kübler, który jest prezesem Stowarzyszenia „Pokonać Sepsę”, zawsze podkreślał swoim studentom, że: antybiotyk to nie jest lek przeciwgorączkowy ani przeciwkaszlowy dla pacjenta oraz lek uspokajający dla lekarza. Antybiotyk to lek przeciwbakteryjny. Nie ma sensu podawać go przy wirusach. Tymczasem według najnowszych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Polska zajmuje wysokie, bo 6. miejsce w zużyciu antybiotyków pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do tego dochodzi jeszcze nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt, co jest całkowitą tragedią. I stąd się bierze zjawisko antybiotykooporności, które staje się jednym z największych wyzwań współczesnej służby zdrowia. Dlatego apelujemy o ograniczanie antybiotykoterapii oraz korzystanie z możliwości, jakie dają nam nowoczesne antyseptyki – mówiła podczas spotkania w Stalowej Woli prof. Marzenna Bartoszewicz.

Duże zainteresowanie uczestników spotkania wzbudził również wykład pielęgniarki Anety Zymon, uznanej w kraju i zagranicą specjalistki leczenia ran, założycielki Centrum Leczenia Bólu i Ran w Krakowie. W swojej pracy mierzy się ona z bardzo trudnymi przypadkami, również takimi, gdy z powodu niegojącej się rany pacjentowi może grozić nawet amputacja kończyny. Opowiadała o skomplikowanym procesie leczenia takich ran, a także o tym, jak istotną rolę odgrywa w nim czas. Jak też zauważyła, trudno gojące się rany są niestety częstym problemem, negatywnie wpływają na jakość życia pacjenta, dlatego też tak ważne jest postawienie szybkiej i prawidłowej diagnozy.

W ramach Akademii Leczenia Ran, po wykładach zorganizowano również związane z tematem warsztaty praktyczne. Każdy z uczestników otrzymał  imienny certyfikat. – Cieszę się, że takie spotkanie mogło odbyć się w Stalowej Woli, a jego uczestnicy dzięki kontaktowi ze znakomitymi wykładowcami mieli okazję pogłębić swoją wiedzę. Pracownicy ochrony zdrowia powinni stale się rozwijać i podnosić kompetencje, a to była ku temu znakomita okazja. Sama jako lekarz uczestniczyłam w nich z dużym zainteresowaniem – komentuje Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Warto dodać, że opisane warsztaty to dopiero wstęp do kolejnych działań w tym temacie. – Zamierzamy powołać w naszym Szpitalu zespół do spraw leczenia ran, który będzie skupiał zatrudnionych u nas  specjalistów w tej dziedzinie i służył pacjentom wymagającym takiej opieki – zapowiada dyrek

tor stalowowolskiego szpitala.