Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkursy na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i z Pododdziałem Neurochirurgii Oddziału…