Odpowiedź na to pytanie wciąż wzbudza wiele wątpliwości wśród pacjentów. Dlatego wyjaśniamy: w jakich sytuacjach powinieneś udać się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a w jakich sytuacjach skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ).
Warto pamiętać, że zarówno w przypadku SOR, jak i NiŚOZ, pacjent nie potrzebuje skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Nieistotne jest też miejsce zamieszkania – z pomocy medycznej można skorzystać na terenie całej Polski. Kiedy jednak udać się na SOR, a kiedy do gabinetu NiŚOZ? Podpowiadamy poniżej.

SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego na SOR powinni trafiać pacjenci, którzy m.in.:
– mają podejrzenie udaru,
– odnieśli urazy, jak złamania, czy poważne rozcięcia,
– utracili przytomność,
– mieli napad drgawek,
– uporczywe wymioty i silne zatrucie,
– nasiloną duszność,
– silny ból głowy, który nie znika po podaniu leków
– nagły, silny ból brzucha,
– nagły i ostry ból w klatce piersiowej,
– krwawienie z przewodu pokarmowego,
– silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych.

Natomiast do gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, pacjenci powinni zgłaszać się w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia zdrowia, ale gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Do gabinetu NiŚOZ powinniśmy się zgłosić również wtedy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan naszego zdrowia. O przyjęcie przez lekarza i poradę w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej możemy ubiegać się również w przypadku infekcji dróg moczowych i towarzyszącej jej wysokiej gorączce (powyżej 39 stopni Celsjusza) – szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku, a także, gdy zaostrzyły się nam lub nasiliły objawy znanej choroby przewlekłej.

Numer telefonu SOR:

  • 15 84 33 365 – SOR ogólny
  • 15 84 33 127 – SOR urazowy
  • 15 84 33 355 – Sekretariat SOR

Numer telefonu POZ: 15 84 33 240