Szpitalne Laboratorium oraz Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej od lat działają na wysokim poziomie. Potwierdzają to regularne kontrole zewnętrzne oraz przyznawane na ich podstawie świadectwa i certyfikaty. W grudniu, do naszego Szpitala wpłynęły kolejne, podsumowujące pracę naszych diagnostów za 2022 rok.

Nie jest tajemnicą, że w badaniach analitycznych i mikrobiologicznych najważniejsza jest wiarygodność uzyskiwanych wyników. Diagności stale monitorują ją za pomocą wewnętrznych kontroli, a także uczestnicząc w zewnętrznych kontrolach międzylaboratoryjnych. I co najważniejsze – od lat potwierdzają one pod tym względem najwyższą jakość pracy SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

I tak, nasza Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, uzyskała w tym roku – podobnie jak w poprzednich, pozytywne wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2022 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. Na podstawie tego, nasza Pracownia otrzymała Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Z sukcesem 2022 rok kończy również szpitalne Laboratorium, które dzięki działaniom i staraniom jego pracowników oraz kierownictwa, uzyskało kolejny raz Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, za udział i najwyższe oceny w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej. Laboratorium analityczne począwszy od 2018 roku regularnie otrzymuje najwyższe oceny w kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, co potwierdzają otrzymywane świadectwa. O wysokiej jakości pracy szpitalnego Laboratorium najlepiej świadczą statystyki – aby uzyskać wspomniane świadectwo, należy utrzymać jakość badań na poziomie co najmniej 75% (75% ocen bardzo dobrych i 25 % ocen dobrych). Tymczasem Laboratorium stalowowolskiego szpitala zawiesiło sobie tę „poprzeczkę” najwyżej jak się tylko da, otrzymując na 20 badanych analitów biochemicznych wynik na poziomie 100% ! – Wiarygodne oznaczanie analitów w próbkach badanych w ramach sprawdzianów, daje gwarancję, że anality w próbkach naszych pacjentów, są również oznaczane bardzo rzetelnie, a co za tym idzie – mają dużą wartość diagnostyczną zarówno dla chorych jak i opiekujących się nimi lekarzy. Podsumowując – takie kontrole przekładają się na wyniki, które wydajemy pacjentom. Dlatego chętnie i regularnie w nich uczestniczymy – mówi Marcin Tutak, kierownik szpitalnego Laboratorium.

Zadowolenia ze świetnego funkcjonowania Laboratorium, jak i Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej, nie ukrywa dyrekcja szpitala. – Nasze pracownie diagnostyczne działają na bardzo wysokim poziomie i daje nam to gwarancję oraz pewność co do jakości wyników badań, które wydajemy pacjentom. Mamy świadomość, że od nich często zależy ich zdrowie, a nawet życie. Ta wysoka jakość pracy diagnostów jest jednak istotna nie tylko dla pacjentów, ale i dla funkcjonowania całego szpitala. Starania naszego personelu o świadectwa i certyfikaty poświadczające jakość pracy, wpisują się w misję Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, którą jest udzielanie profesjonalnej opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów. Dlatego bardzo dziękuję całemu zespołowi diagnostów, na czele z kierownikiem Laboratorium Marcinem Tutakiem oraz Martą Rokicką – kierownikiem Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej – mówi Monika Pachacz-Świderska.

Świadectwo Łódź – pobierz (PDF, 420 kb)

Świadectwo – pobierz (PDF, 471 KB)