Blok Operacyjny oraz kilka szpitalnych oddziałów, m.in.: Okulistyczny, Kardiologiczny i Wewnętrzny wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt. Prezentacja wyposażenia odbyła się w dniu 19 grudnia 2022 roku, a z tej okazji w naszym Szpitalu odbyła się specjalna konferencja.

Ponad 2 miliony zł – to wartość sprzętu, który w ostatnim czasie pojawił się w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Na wyposażenie trafiły m.in.:

– łaźnia do suchego rozmrażania osocza z funkcją mieszania płytek (Pracownia Serologii)

– zamrażarka do przechowywania osocza (Pracownia Serologii)

– zestaw holterowski (Oddział Wewnętrzny)

– aparat do terapii High Flow (Oddział Wewnętrzny)

– doposażenie do tomografu komputerowego (Pracownia Diagnostyki Obrazowej)

– ambulans z wyposażeniem do (Dział Transportu Sanitarnego)

– aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej (Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  Terapii)

– spirometr (Poradnia Przeciwgruźlicza)

Na zakup wymienionego wyżej sprzętu, nasz Szpital otrzymał dofinansowanie w kwocie 887 tys. zł z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – Dziękujemy za to, że Pani wojewoda dostrzega nasze potrzeby. Zakupiona aparatura będzie służyła nie tylko pacjentom z COVID-19, ale również tym z innymi schorzeniami – mówiła podczas konferencji Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Ale to nie wszystko, ponieważ lista nowego wyposażenia w stalowowolskim Szpitalu jest znacznie dłuższa, a to dzięki projektowi zrealizowanemu przez Powiat Stalowowolski, który dzięki zaangażowaniu starosty Janusza Zarzecznego oraz wsparciu wiceministra infrastruktury Rafała Webera, pozyskał 900 tys. zł dofinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Do tej kwoty dołożono jeszcze 267 tys. zł z budżetu powiatu oraz 15 tys. zł z budżetu szpitala. W ten sposób uzyskano kwotę 1 mln 182 tys. zł, za którą zakupiono:

– respirator (Oddział Kardiologiczny)

– przenośny system ultrasonograficzny (Oddział Kardiologiczny)

– mikroskop operacyjny do zabiegów okulistycznych (Oddział Okulistyczny)

– diatermia do endoskopowej chirurgii kręgosłupa (Blok Operacyjny)

– zestaw interlaminarny do endoskopowej chirurgii kręgosłupa wraz z wyposażeniem (Blok Operacyjny)

– zestaw przenośny do endoskopii (Pracownia Endoskopowa)

– Jestem niezmiernie wdzięczna staroście Januszowi Zarzecznemu, który zawsze i wszędzie wspiera nasz Szpital, a także Radzie Powiatu. Dziękuję również wiceministrowi finansów Sebastianowi Skuzie, który przyznał dofinansowanie na wyposażenie dla nas, a także wiceministrowi Rafałowi Weberowi, na którego pomoc zawsze możemy liczyć i który aktywnie wspiera nas w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Otrzymaliśmy bardzo istotny sprzęt, który umożliwi lepszą diagnostykę i poprawi bezpieczeństwo pacjentów. Oczywiście pełnię jego możliwości możemy wykorzystywać dzięki naszej profesjonalnej kadrze. To ważne, że nasz personel stale się rozwija i korzysta z doświadczeń ośrodków o wyższym stopniu referencyjności – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor stalowowolskiego szpitala.

Obok wymienionych już przedstawicieli Rady Ministrów – wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz wiceministra finansów Sebastiana Skuzy, a także starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego, w prezentacji wzięli również udział: wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, a także lokalni samorządowcy – wójtowie gmin i radni powiatowi. Nie zabrakło też tych, o których wspomniała dyrektor Monika Pachacz-Świderska, a bez których nowy sprzęt byłby bezwartościowy, czyli przedstawicieli szpitalnej kadry, która używa go w pracy. O możliwościach, jakie daje im nowo zakupiony sprzęt, opowiadali: Dariusz Sowa – lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Karolina Zaremba – kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Jolanta Korniak – kierownik Pracowni Endoskopowej, Radosław Krawczykiewicz – lekarz kierujący Oddziałem Kardiologicznym oraz Anna Schossler, kierująca Oddziałem Okulistycznym.