Od sierpnia 2022 r. w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli działa Centrum Zdrowia Psychicznego. Przypominamy na czym polega jego funkcjonowanie i jakie są jego zadania.

Stalowowolskie CZP uruchomiono w ramach Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, według założeń którego, jedna taka jednostka przypada na populację wynoszącą od 50 do nawet 200 tysięcy mieszkańców i oferuje pacjentom szeroką paletę świadczeń zdrowotnych. – Populacja powiatów stalowowolskiego i niżańskiego liczy łącznie około 150 tysięcy mieszkańców, a uruchomione przez nas CZP, ma za zadanie zapewnić wszystkim potrzebującym mieszkańcom obu powiatów wsparcie psychiatrów, psychologów oraz terapeutów – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną, polegającą na diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji. Co niezwykle ważne, pomoc jest udzielana pacjentom szybko, bez skierowania i bezpłatnie, w tym również osobom nieubezpieczonym.

Jak wygląda struktura organizacyjna stalowowolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego?

  • świadczeń stacjonarnych, czyli całodobowej opieki w szpitalu, udziela całodobowo i we wszystkie dni tygodnia Oddział Psychiatrii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
  • świadczenia niestacjonarne psychiatryczne udzielane są (tak, jak dotychczas) w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym, działającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-14:30
  • świadczenia ambulatoryjne są udzielane Stalowej Woli w dwóch punktach: od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego (godz. 7:30 – 15:05) oraz również popołudniami – od poniedziałku do czwartku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego, czyli w popularnym Ambulatorium. Kolejna na obszarze działania stalowowolskiego CZP Poradnia Zdrowia Psychicznego działa w Nisku – to NZOZ Głow-Med
  • dodatkowo udzielane są również świadczenia w miejscu zamieszkania pacjenta, oparte na wizytach domowych i pracy terapeutycznej z nim oraz z jego rodziną. Tym, dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego zajmuje się Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ nr 1), mieszczący się na terenie stalowowolskiego szpitala. W planach jest również uruchomienie ZLŚ nr 2 na terenie Szpitala Powiatowego w Nisku – dla mieszkańców powiatu niżańskiego

Zespoły Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) to nowość, której przed uruchomieniem CZP w Stalowej Woli nie było. Podobnie, jak powstały przy szpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. To właśnie tu, w PZK, dyżurują koordynatorzy, którzy przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb osób zgłaszających się, a także uzgadniają wstępny plan postępowania. – PZK to punkt newralgiczny. To tu zapadają decyzje dotyczące tego, gdzie osobę potrzebującą pomocy dalej kierować i to właśnie tu uzgadniany jest termin przyjęcia oraz wskazywane jest miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego. Co istotne – w pilnych przypadkach ta pomoc jest udzielana nie później, niż 72 godziny od zgłoszenia – mówi Piotr Kułacz, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego oraz lekarz kierujący Oddziałem Psychiatrycznym w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Ważny jest również fakt, że poza godzinami pracy Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, pomocy pacjentom udziela lekarz dyżurny Oddziału Psychiatrii w izbie przyjęć, w formie pomocy doraźnej.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli działa dopiero od 2 miesięcy, więc wielu mieszkańców wciąż jeszcze nie ma świadomości o jego funkcjonowaniu. – Dlatego mamy apel do lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarek środowiskowych, aby informowali swoich pacjentów o CZP. Chory może nie zdawać sobie nawet sprawy, że potrzebuje pomocy psychologa czy psychiatry, albo jeśli nawet czuje że powinien do niego trafić, to nie wie, gdzie pukać. Podobny apel mamy do bliskich takich pacjentów – jeśli widzimy, że na przykład żona, mąż, czy rodzic ma problemy natury psychicznej – depresję czy jakąś nerwicę, zachęćmy taką osobę, aby zgłosiła się po pomoc. Czym szybciej zostanie ona udzielona, tym lepiej – tłumaczy Piotr Kułacz, kierownik stalowowolskiego CZP.

To warto wiedzieć

Wszystkie osoby poszukujące porady, pomocy oraz informacji związanych z udzielaniem opieki psychiatrycznej i psychologicznej, mogą zgłaszać się osobiście do stalowowolskiego szpitala osobiście, lub nawiązać kontakt telefoniczny, ewentualnie za pomocą poczty elektronicznej. Poniżej niezbędne dane:

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny i gabinet koordynatora mieści się w Poradni Zdrowia Psychicznego (budynek Oddziału Psychiatrycznego) przy ulicy Staszica 4 w Stalowej Woli. Kontakt telefoniczny:

–  510 039 819 oraz 519 342 519 – koordynator w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

– e-mail: pzk@szpital-stw.com

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4, tel. do rejestracji 15 84 33 300

– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli SPZOZ (Ambulatorium) przy ul. Kwiatkowskiego 2, tel. do rejestracji 15 813 50 07

– Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nisku – NZOZ Głow-Med, ul. 3 Maja 32a, tel. do rejestracji 15 814 18 59