Zapraszamy do udziału w badaniu

Zapraszamy do udziału w badaniu

Pacjentom naszego Szpitala przypominamy i zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w Szpitalu. Ankieta została opracowana i jest nadzorowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej placówki. Ankieta znajduje się w zakładce Dla Pacjenta →Ankieta CMJ dla pacjentów lub należy zeskanować kod QR prowadzący do ankiety.