Kolejne łóżka w szpitalu dla pacjentów z COVID-19

Kolejne łóżka w szpitalu dla pacjentów z COVID-19

Znowu wzrośnie ilość łóżek przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem bądź z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Decyzją wojewody, od 10 grudnia będzie ich tu już 60.

Miejsca te, są oczywiście przeznaczone dla zakażonych pacjentów z istotnymi objawami chorobowymi. – Za wydaniem niniejszego polecenia przemawia interes społeczny, polegający na konieczności udzielania jak najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia adekwatnych działań, celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – informuje w uzasadnieniu swojej decyzji Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Przypomnijmy, że oddział covidowy został przywrócony w stalowowolskim Szpitalu Powiatowym z dniem 13 listopada. Wojewoda wydała początkowo polecenie nakazujące zapewnić naszej lecznicy 22 łóżka dedykowane pacjentom z podejrzeniem zakażenia, bądź z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Kolejne decyzja nakazywała zwiększyć od 19 listopada liczbę takich łóżek już do 48.

Niestety, okazało się, że to nie był koniec. Obłożenie szpitali chorymi z podejrzeniem bądź z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wciąż jest bardzo wysokie w całym kraju. – Dlatego też kolejne lecznice muszą uruchamiać bądź powiększać już istniejące oddziały covidowe. Podobnie jest u nas – ostatnia decyzja Wojewody Podkarpackiego, poleca utworzenie w naszym szpitalu od dnia 10 grudnia już 60 takich łóżek. Systematyczne powiększanie oddziału covidowego jest dla nas ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, ale musimy mu sprostać – mówi dr Monika Pachacz-Świderska, pełniąca obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Zgodnie z poleceniem wojewody z dnia 7 grudnia, już od najbliższego piątku – czyli 10 grudnia, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli będzie więc funkcjonowało:

– 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,

– 52 łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,

– 3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Nadmienić należy, że hospitalizowani muszą być jedynie pacjenci z istotnymi objawami chorobowymi. Lekki bądź bezobjawowy przebieg zakażenia SARS-Cov-2 wymaga izolacji i leczenia domowego.

 

Poniżej podajemy numery telefonów do Oddziału Covidowego:

  • lekarz dyżurny: 519 342 520
  • dyżurka pielęgniarek: 519 342 519

Jednocześnie przypominamy, że:

  • w szpitalnym Laboratorium można wykonać test antygenowy na COVID-19 – tel. do Pracowni Analitycznej – 15 843 32 22
  • wszyscy zainteresowani wciąż mogą szczepić się przeciw COVID-19 m.in. w Punkcie Szczepień Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, znajdującym się w budynku Administracji szpitalnej. Punkt jest czynny w godz. 8:00 – 14:00. Tel. do punktu – 15 843 32 99.

 

Autor: T. Wosk