Ograniczenie odwiedzin

Ograniczenie odwiedzin

Z dniem 19.11.2021r. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wprowadza ograniczenie odwiedzin. Odwiedziny będą możliwe w sytuacjach szczególnych, np. :

  • pacjentów w stanie terminalnym,

  • pacjentów z ograniczeniami intelektualnymi,

  • w stanach zagrożenia życia,

  • pacjentów długo hospitalizowanych (powyżej 2 tyg.),

  • pacjentek w przypadku urodzenia dziecka z wadą lub poronienia.

 

Odwiedziny w wyżej wymienionych sytuacjach mogą odbywać się za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub Lekarza Dyżurnego zgodnie z obowiązującą w Szpitalu instrukcją „Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19”.

Osoby odwiedzające są zobowiązane do stosowania masek medycznych zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pacjenta. Odwiedziny mogą odbywać się jeden raz na dobę do 30 min. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzać 1 osoba a tylko w szczególnych sytuacjach 2 osoby. Nie przewiduje się odwiedzin pacjentów w oddziale dedykowanym pacjentom chorym na COVID-19.

Ograniczenia odwiedzin wprowadza się do odwołania.

Zgodnie z art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów”.

Załączniki do pobrania:

Informacja dotycząca odwiedzin pacjentów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Instrukcja – „Organizacja odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID -19”