Punkt pobrań wymazów typu drive-thru

Punkt pobrań wymazów typu drive-thru

Przypominamy, że 1 września 2020r. uruchomiony został  punkt pobrań wymazów typu drive-thru obsługiwany przez Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie.
Punkt pobrań znajduje się na placu szpitalnym po prawej stronie przy bramie wjazdowej od ulicy Mickiewicza.

Każda osoba przebywająca na kwarantannie, w 8 dniu jej odbywania, otrzyma SMS informujący o możliwości zgłoszenia się do mobilnego punku pobrań wymazów w celu wykonania badania w kierunku COVID-19.
Badanie będzie wykonywane metodą RT-PCR, jedną z najbardziej sprawdzonych i polecanych przez WHO technik diagnostycznych w kierunku koronawirusa.
Badanie jest zalecane, nie jest obligatoryjne.

Zasady organizacji punktu pobrań
1.   Do punku pobrań wymazów zgłasza się osoba, która zdecyduje się na wykonanie wymazu w 10 lub 11 dniu kwarantanny, po otrzymaniu w 8 dniu kwarantanny SMS-a informującego o możliwości zgłoszenia się do punku pobrań wymazów bądź osoba, która została skierowana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego bądź też osoba skierowana przez NFZ, wyjeżdżająca do sanatorium.
2.   W dniu poprzedzającym wymaz należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Szpitala, który ustala listę osób do wymazów na dany dzień oraz sprawdza czy osoba znajduje się w systemie EWP. W przypadku braku osoby w systemie EWP wymaz nie może być pobrany. Powyższe nie dotyczy badań komercyjnych. (Nr kontaktowy 509 403 818 aktywny od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 16:00).
3.   Osoba zgłaszająca się do wymazu ma obowiązek posiadać dokument ze zdjęciem oraz nr PESEL.
4.   Dojazd do punktu pobrań odbywa się własnym pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca kwarantannę. Na miejsce pobrań nie wolno jechać rowerem, motocyklem, komunikacją miejską ani pieszo.
5.   Osoba zgłaszająca się do wymazu musi posiadać maseczkę ochronną, którą zdejmuje wyłącznie na polecenie osoby pobierającej wymaz.
6.   Informacja o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do sys temu EWP, widoczna dla sanepidu w systemie EWP, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)
7.   Punkt pobrań będzie również realizował wymazy komercyjne po uprzedniej telefonicznej rejestracji nr tel: 15 843 32 99. Telefon dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00. Koszt badania 500 zł. Płatności za badanie prosimy dokonywać na rachunek bankowy w PKO Bank Polski nr 07 1020 4391 0000 6402 0175 6980. Na badanie należy zgłosić się z dowodem zapłaty za badanie.