Komunikat z dnia 2.09.2020 r.

Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli informuje, że z dniem 21.09.2020r.

wznawia przyjęcia do wszystkich  Oddziałów Szpitala (również przyjęcia planowe).