NOWA OFERTA PRACY

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni

lekarzy internistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych.


 

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarz Andrzej Komsa

Kontakt:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarz Andrzej Komsa (tel. 15/843 32 05)

 

Oferty prosimy składać na adres podany poniżej.

Adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola