II etap - Budowa lądowiska wyniesionego

Stalowa Wola 02.01.2017

W dniu 20 grudnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”. realizowanych w ramach projektu: „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”. Projekt jest dofinansowany z POIiŚ na lata 2014-2020, w ramach umowy nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874, z dnia 30 grudnia 2016 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W ramach zadania wykonano lądowisko wyniesione, wsparte na konstrukcji stalowej nad dachem Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, o nośności 3,5t, przystosowane do startów i lądowań przez całą dobę. Płyta lądowiska umieszczona jest na wysokości 184,50 m n.p.m. i 22,10 m nad poziom terenu. Ponadto nadbudowano istniejącą klatkę schodową i szyb windowy oraz wymieniono jedną z wind łóżkowych na taką, która umożliwia bezpośredni transport pacjenta z oddziałów szpitalnych na płytę lub z płyty lądowiska do oddziałów. Zamontowano system nawigacji i oświetlenia. Obiekt wyposażono w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. Lądowisko, pod nazwą „STALOWA WOLA-SZPITAL”, zostało wpisane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do ewidencji lądowisk pod numerem 398. Powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy lądowiska. Obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń personelu w zakresie obsługi lądowiska pod kątem przyjmowania lub przekazywania pacjentów do transportu lotniczego.

W ramach tego samego projektu pn.: „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, kontynuowane są roboty budowlane, w ramach następnego etapu realizacji projektu, jakim jest „Przebudowa i rozbudowa SOR”. Zakończenie wykonywania robót budowlanych tego etapu planowane jest w miesiącu lutym 2018 roku.

{gallery}II_etap{/gallery}