Rejestracja internetowa

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli umożliwia pacjentom skorzystanie z rejestracji internetowej do poradni specjalistycznych w ramach Podkarpackiego Sys temu Integracji Medycznej. Aby skorzystać z rejestracji internetowej należy utworzyć  konto na…