Dla mediów

Philipp Zalewski
Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

tel. 15 843 31 57
kom. 533 424 303
e-mail: pzalewski@szpital-stw.com

Powyższy adres e‐mail jest przeznaczony WYŁĄCZNIE dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.

Redakcja PROZDROWOTNIKA:

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie i realizacja strategii informacyjnej szpitala.
 2. Współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 3. Inicjowanie i realizacja działań prozdrowotnych w ramach Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim.
 4. Przygotowywanie i rozpowszechnianie we współpracy z Oddziałami i Działami Szpitala, informacji prasowych o działalności placówki.
 5. Stworzenie serwisu internetowego Szpitala oraz opieka nad jego aktualizacją i merytoryczną zawartością.
 6. Opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz nadzór nad rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych na temat funkcjonowania Szpitala.
 7. Obsługa fotograficzna Szpitala.
 8. Opracowanie graficzne i redagowanie PROZDROWOTNIKA – Bezpłatnego biuletynu informacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
 9. Organizowanie konferencji prasowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Szpitala.
 10. Inicjowanie eventów promujących Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 11. Utworzenie i rozwój nowych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Szpitala.
 12. Analiza działań konkurencji oraz prowadzenie badań marketingowych.
 13. Prowadzenie kampanii promocyjnych oraz wizerunkowych.
 14. Poszukiwanie nowych rozwiązań marketingowych.
 15. Dbanie o jak najlepszy wizerunek Szpitala.
 16. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.