Oferta Laboratorium

Wykaz badań wykonywanych

w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej

Analityka ogólna
Mocz badanie ogólnie + analiza osadu pod mikroskopem
Białko w moczu dobowym
Ciała ketonowe w moczu
Bilirubina w moczu
Glukoza w moczu
Urobilinogen w moczu
Krew utajona w kale – test kasetkowy
Kalprotektyna – test kasetkowy (jakościowo)
Kalprotektyna – Ilościowo
PH kału
Resztki pokarmowe w kale
Hematologia, koagulologia
Morfologia krwi z rozmazem (5 DIFF)
Morfologia krwi bez rozmazu
Morfologia 3DIFF+ CRP
Odczyn Biernackiego OB.
Retikulocyty Fluorescencyjnie + Morfologia krwi
Płytki krwi Fluorescencyjne (PLT -F) + Morfologia bez rozmazu
Płytki krwi Fluorescencyjne (PLT-F) + Morfologia z rozmazem 5 DIFF
APTT
PT (INR)
D-dimer
Fibrynogen
Białko C-reaktywne (CRP)
Komórki LE (przeciwciała)
Antytrombina II, aktywność
Czynnik V Leiden
Białko C-aktywność
Białko S wolne
FAG (szkiełko)
 
Chemia kliniczna
Aminotransferaza alaninowa ALT
Aminotransferaza asparaginowa AST
Albumina
Amylaza
Białko całkowite
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Chlorki w surowicy
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Trójglicerydy
Lipidogram (CHOL. Całkowity, HDL, nie HDL, LDL, TG)
Fosfataza alkaliczna
Fosfor nieorganiczny
Fosfor w moczu
Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Glukoza we krwi
Kinaza fosfokreatynowa CK całk.
Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB
Kreatynina (enzymatyczna)
Kreatynina eGFR (przesączanie)
Kreatynina w moczu dobowym
Kwas moczowy
Kwas moczowy w moczu dobowym
Magnez całkowity Mg
Magnez w moczu
Mleczany
Mocznik
Mocznik w moczu dobowym
Osmolalność surowicy
Potas
Potas w moczu dobowym
Sód
Sód w moczu dobowym
Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ
Wapń całkowity Ca
Wapń zjonizowany Ca2+
Wapń w moczu dobowym
Sód, Potas, Chlorki (Elektrolity)
Lipaza
LDH – Dehydrogenaza mleczanowa
Hemoglobina glikowana HbA1c
Oznaczenie pochodnych hemoglobiny
Żelazo (Fe)
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)
Transferyna
Wysycenie transferyny
Mioglobina
Hemocysteina
Beta- 2- mikroglobulina
Ceruloplazmina
Lańcuchy lekkie kappa
Lańcuchy lekkie kappa w moczu
Białko monoklonalne ilościowo
Fosfataza kwaśna (ACP)
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo
ACE -enzym konwertujący
Proteinogram (Elektroforeza białek w surowicy)
Immunodiagnostyka
Antygen Ca 125
Antygen Ca 15.3
Antygen Ca 19.9
Ca 72-4
Cyfra 21-1
Antygen karcinoembrionalny CEA
Antygen swoisty dla stercza TPSA całkowite
FPSA (PSA wolny)
Panel wyliczany FPSA/TPSA (wolny/całkowitego)
ΒHCG (Beta gonadotropina kosmówkowa)
Estradiol
Ferrytyna
Hormon folikulotropowy FSH
Hormon luteinizujący LH
Hormon tyreotropowy TSH
Immunoglobulina A (IgA)
Immunoglobulina G (IgG)
Immunoglobulina M (IgM)
Immunoglobulina E (IgE całkowite – total)
Progesteron
Prolaktyna
Prokalcytonina – Ilościowo
Testosteron
Testosteron wolny
Trijodotyronina wolna FT3
Tyroksyna wolna FT4
Troponina Ths (wysokoczuła)
AFP (Alfa-fetoproteina)
Kortyzol
PTH (Parahormon)
Kwas foliowy
NT-proBNP (peptyd natriuretyczny)
Witamina D
Witamina B12
Anty TG
Anty TPO
HE4
Wskaźnik ROMA
AMH -hormon anty-Mullerowski
ANA1 (ANA profili)
ANA 2 -Test kompleksowy
ANA 3 (ANA profil 3)
Przeciwciała anty-CCP
Przeciwciała p/płytkowe
P/c kardiolipinowe IgM
P/c kardiolipinowe IgG
P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD)
P/c p. fosfatazie tyrozynowej
P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD) IgG -ilościowo
Panel wątrobowy pełny ( ANA2, AMA, ASMA, anty-KLM, anty-LSP, anty-SLE) metllF Panel wątrobowy specjalistyczny ( anty-KLM-1, anty SLA/LP, AMA M2,) met. Immunoblott
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SIA) met. IIF
P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgA met. IIF
P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgG met. IIF
P/c p. mitochondrialne (AMA) met. IIF
P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
P/c p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
P/c p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
P/c p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM łącznie met. ELISA
P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM łącznie met. ELISA
Antykoagulant toczniowy
P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
P/c p. czynnikowi wew. Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
P/c przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA
Mukowiscydoza met. PCR
TRAK (przeciwciała przeciw receptorowi TSH)
P/c. Przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA, met. IIF
Chromosom Philadelphia
Mutacja JAK 2V617F
Przeciwciała p/akwaporynie 4 IFF
HLA-B27
Haptoglobina
Insulina
Insulina po obciążeniu (75g glukozy 0, 1,2, 3)
C-peptyd
ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)
Aldosteron
Hormon wzrostu (IGF)
Erytropoetyna
Estriol wolny
SCC – antygen
Beta-2-mikroglobulina
Diagnostyka Infekcji
Anty HBs (ECLIA) – przeciwciała – ilościowo
Anty HCV ( ECLIA) przeciwciała (test jakościowy)
HIV-combi (ECLIA) antygen HIV-1+przeciwciała HIV 1 i HIV 2 (jakościowo)
Rotawirusy i Adenowirusy w kale
Helicobacter pyroli IgG – przeciwciała ( test ilościowy )
Helicobacter- Pylori w kale
Borelioza IgM ELFA
Borelioza IgG ELFA
Western blot – Borrellia IgG
Western blot – Borrellia IgM
Mononukleoza – przeciwciała heterofilne (test jakościowy)
Toxo IgG – Toksoplazmoza – przeciwciała IgG (test ilościowy)
Toxo IgM –Toksoplazmowa- przeciwciała IgM (test ilościowy)
Toksoplazmoza IgG – awidność
Różyczka IgG
Różyczka IgA
HbsAg – Antygen HBs Ag
HBs Ag test potwierdzenia
Clostridium difficile (toksyna A+B)
Test RSV
Mononukleoza – EBV VCA/EA IgG
Mononukleoza – EBV VCA/EA IgM
Influenza (grypa) A/B
Enterowirus
CMV (wirus cytomegalii) IgM
CMV (wirus cytomegalii) IgG
CMV (cytomegalovirus) IgG- awidność
CMV (cytomegalovirus) met. PCR jakościowo
TORCH(panel 1) klasa IgM (toksoplazmoza, różyczka, CMV, HSV, HSV2)
TORCH(panel 2) klasa IgG (toksoplazmoza, różyczka, CMV, HSV, HSV2)
EBV (Epstein Barr Virus) IgG
EBV (Epstein Barr Virus) IgM
Przeciwciała p. gliście ludzkiej (Ascaris lumbrieoides)
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (Glista psia)
Diagnostyka alergii
Alergie – Panel pediatryczny (Euroimmun)
Alergie – Panel atopowy (Euroimmun)
Alergie – Panel wziewny (Euroimmun)
Alergie – Panel pokarmowy (Euroimmun)
Celiakia IgG (Euroimmun)
Celiakia IgA (Euroimmun)
Genetyczna diagnostyka Celiakii (gen DQ2/DQ8)
IgE sp. Gluten
Testy skórne alergiczne dla jednego pacjenta wykonane w oddziale
Toksykologia, leki, pierwiastki śladowe
Lit
Cynk ilościowo
Miedź ilościowo
Poziom kwasu walproinowego w surowicy
Poziom karbamazepiny w surowicy
Badania serologiczne
ASO – test lateksowy
VDRL
USR
Odczyn Waalera- Rosa
Czynnik reumatoidalny RF – test lateksowy
Inne
Cysty lamblii w kale ( test chromatograficzny)
Kał na pasożyty
Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych u ciężarnych-test LEN i PTA-LISS
BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy)
Oznaczenie antygenu w układzie Rh
Oznaczenie antygenu K układu KELL
Odpis grupy krwi
Badania Mikrobiologiczne
POSIEW MOCZU
Posiew
Posiew + identyfikacja
Posiew+identyfikacja+antybiogram met. Krążkowa
Posiew+identyfikacja+antybiogram met. MIC
POSIEW KRWI i innych pł. fizj. pobr. na podłoża płynne
Podłoże pediatryczne (PF)
Podłoża bez zastosowanej antybiotykoterapii (SN,SA)
Podłoża stosowane podczas antybiotykoterapii (FN,FA)
Podłoże pediatryczne + identyfikacja + antybiogram MIC
Podłoża bez zastosowanej antybiotykoterapii
Podłoża stosowane podczas antybiotykoterapii
POSIEW PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
Posiew
Posiew+identyfikacja+antybiogram
Posiew płynów z jam ciała na podłoże stałe
Posiew
Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf – krążk.
Posiew + identyfikacja + antybiogram met. MIC
WYMAZY
Posiew
Posiew+identyfikacja
Posiew+identyfikacja+antybiogram met. krążkową
Posiew +identyfikacja+antybiogram met. MIC
WYMAZY Z ODBYTU
Posiew + identyfikacja
Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf – krążkowy
Posiew + identyfikacja
Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf. – krążkowy
Nosicielstwo Streptococcus agalactiae (wymaz z pochwy lub wymaz z odbytu) – Wynik ujemny (GBS)
Nosicielstwo Streptococcus agalactiae (wymaz z pochwy lub wymaz z odbytu) – Identyfikacja + antybiogram met.dyf – krążkową
Kontrola skuteczności sterylizacji
Candida i grzyby pleśniowe w kale + mykogram
Candida i grzyby pleśniowe w kale – posiew ilościowy
Sporal A
Sporal S

 
 
Cennik badań