poniedziałek, 08 wrzesień 2014 14:09

Unijne nadzieje szpitala

Napisane przez 

42,8 mln zł – o środki takiej wysokości aplikuje Szpital Powiatowy. Pieniądze są potrzebne m.in. na wybudowanie nowego bloku operacyjnego, lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, a także na rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego. Wymagany wkład własny w wysokości 15%, zagwarantował Powiat Stalowowolski. 

- Podejmując w tej sprawie decyzję, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Tak jak szpital jest dla nas strategiczną pod względem znaczenia placówką, tak dla szpitala strategiczne znaczenie mają te inwestycje. Bez nich nie tylko nie będzie się rozwijał. Bez tych inwestycji zacznie się cofać – komentuje Robert Fila, starosta stalowowolski. W podobnym tonie wypowiada się Mirosław Leśniewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli. - Nowe unijne rozdanie zdecyduje o przyszłości wielu publicznych szpitali. Tylko placówki, które umiejętnie wykorzystają środki europejskie, będą mogły ze spokojem patrzećw przyszłość. Pozostałe zostaną na aucie.

Szpital aplikował do podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego o środki w łącznej wysokości 42 mln 800 tys zł w ramach Osi Priorytetowej VI (Spójność Przestrzenna i Społeczna), Priorytetu Inwestycyjnego 9.1. zakładającego inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Projekt zakłada gruntowną modernizację kilkunastu oddziałów szpitala o łącznej powierzchni blisko 5 tys. m2 w celu dostosowania do aktualnych wymogów Ministerstwa Zdrowia.
Kluczowy jest blok operacyjny, dysponujący obecnie 4 salami operacyjnymi, który znajduje się w coraz bardziej krytycznym stanie. Plan przewiduje wybudowanie od podstaw nowego bloku operacyjnego z ośmioma salami (5 operacyjnych i 3 zabiegowe), zaopatrzenie go w nowoczesny sprzęt medyczny i ulokowanie wraz z Centralną Sterylizatornią na II piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Szacunkowy koszt inwestycji: 21 mln 300 tys. zł.

Do nowego Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego mają przenieść się także oddziały: Anestozjologii i Intensywnej Terapii, Neurologiczny, Udarowy, OIOM oraz Kardiologiczny I. Zmodernizowane zostaną także oddziały: ginekologiczny oraz ortopedyczno – urazowy, który dodatkowo zwiększy się o powierzchnię, którą aktualnie dysponuje blok operacyjny. Szacunkowy koszt tych inwestycji to ok. 13,2 mln zł.

Drugim filarem projektu jest rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego. Docelowo oddział ma dysponować łącznie 80 łóżkami (o 30 więcej niż obecnie). Aby tak było, konieczne jest zwiększenie powierzchni oddziału o ok. 1000 m2. Szacunkowy koszt inwestycji to 8,3 mln zł.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wspólnie z 4 innymi szpitalami z: Dębicy, Jasła, Przemyśla oraz Tarnobrzega stworzył projekt p.n. „Bezpieczne Podkarpacie – poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez realizację wiązki strategicznych projektów”. Celem projektu jest utrzymanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w w/w placówkach poprzez dostosowanie ich do aktualnych wymogów Ministra Zdrowia  z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420). „Stalowowolska” część projektu (25,5 mln zł) zakłada wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, dostosowanie pomieszczeń SOR do wymogów sanitarnych i prawnych oraz zakup aparatury diagnostycznej dla nowych pracowni. Projekt trafił już do Urzędu Marszałkowskiego i jeśli zostanie pozytywnie zarekomendowany, będzie stanowił podstawę do ubiegania się w 2015 roku o środki z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szpital aplikował także w konkursie ofert na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”. Projekt zakłada zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego dla szpitala o łącznej wartości 6 mln zł. – I na tym polu również wsparliśmy lecznicę, finansując w tym roku z budżetu Powiatu Stalowowolskiego przebudowę powierzchni szpitalnej pod utworzenie pracowni diagnostyki obrazowej. To wydatek rzędu 2,5 miliona złotych. Zresztą powiat każdego roku, regularnie wspiera stalowowolski szpital. Najlepszym tego przykładem są zrealizowane w tej kadencji inwestycje, takie jak uruchomienie Oddziału Dziennego Psychiatrii, czy przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego – mówi Robert Fila.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2021  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!