Polskie Towarzystwo Lekarzy

KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W STALOWEJ WOLI
Adres: ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola
Nr konta: Bank PEKAO STALOWA WOLA I O 40 1240 2799 1111 0000 3844 6764

Informacje (kliknij na tytuł, żeby rozwinąć):

Składka PTL za rok wynosi 48 zł. Dane do przelewu:

Bank PEKAO STALOWA WOLA I O
40 1240 2799 1111 0000 3844 6764


W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i rok składki.

"Zagrożenia suicydalne - diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc"

Organizatorzy Konferencji:
Gmina Stalowa Wola, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Polskie Towarzystwo Lekarskie. Termin: 4 czerwca 2013 roku, godz. 1200 - 1500
Miejsce:
Sala multimedialna KUL w Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (I piętro, sala nr 18)
Uczestnicy:
lekarze, terapeuci uzależnień, psycholodzy, psychoterapeuci i interwenci pracujący we wszystkich instytucjach pomocowych i diagnostycznych z zakresu pomocy społecznej, oświaty, sądownictwa, pracownicy socjalni, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pedagodzy, psycholodzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, przedstawiciele mediów.

  • Godz. 12.00-12.15
  • Otwarcie konferencji:

 

   Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta Stalowej Woli

 

  • Godz. 12.15-12.45
  • "Diagnoza zagrożenia suicydalnego w powiecie stalowowolskim w latach 2008-2012"

 

   mgr Maria Dekert - Psychoterapeuta, dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

  • Godz. 12.45-13.30
  • "Diagnoza depresji młodzieńczej i maskowanej - po czym można rozpoznać zagrożenie samobójstwem"

 

   prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz - Kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej i Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

  • Godz. 13.30-13.45
  • Przerwa

 

  • Godz. 13.45-14.30
  • "Syndrom presuicydalny - interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych suicydalnie i ich rodzin"

 

   mgr Małgorzata Łuba - Psycholog, trener, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu".

 

  • Godz. 14.30-15.00
  • "Przymierze dla etyki - jak media powinny informować o zdarzeniach suicydalnych"

 

   mgr Karolina Ważny - Psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

 

  • Godz. 15.00
  • Zakończenie konferencji

Program Szkolenia Naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli


w dniu 20 LISTOPADA 2009 godz. 18.00
sala wykładowa "MARCATO"
UROCZYSTA KONFERENCJA

IMPLANTOWALNE
KARDIOWERTERY / DEFIBRYLATORY
(ICD)

Program:

 • "3 lata Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Stalowej Woli" - lek.med. Marek Ujda, Lekarz Kieruj‘cy Oddziałem - 15 minut
 • "Wszczepialne kardiowertery/defibrylatory (ICD) - ratunek czy przekleństwo?" - lek.med. Jerzy Ozga, Oddział Kardiologii Inwazyjnej - 30 minut
 • "Pacjent z wszczepionym ICD - najczęstsze problemy i sposoby ich rozwi‘zywania" - dr n. med. Witold Orszulak, I Klinika Kardiologii, Šl‘ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - 30 minut
 • "Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych" - dr n. med. Witold Orszulak, 40 minut
 • Pytania, dyskusja - 20 min

Program szkolenia naukowego koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli

KONFERENCJA NAUKOWA
z okazji pi‘ątej rocznicy powstania Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii

AKTUALNOŠCI KARDIOLOGII 2011/2012

w sobotę 17 grudnia 2011 godz. 10.30

Aula Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli, ul. Narutowicza 11


"Prewencja i leczenie inwazyjne w Polsce u progu 2012" - prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski,
"Optymalny system leczenia zawału serca"- prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
"Miażdżyca wielopoziomowa - alternatywy leczenia chirurgicznego" - dr n.med. Stanisław Bartu, dr n.med. Jacek Legutko,
-przerwa
"Elektroterapia u chorych z niewydolnoci‘ serca" - dr n. med. Przemysław Mitkowski
"Stan kardiologii na Podkarpaciu 2011"- dr n. med. Jerzy KuĄniar
"Stan kardiochirurgii na Podkarpaciu 2011" - dr n. med. Kazimierz Widenka-60 min

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli
Oddział Rehabilitacji SPZOZ w Stalowej Woli
zaprasza na konferencję naukow‘ą,
która odbędzie się 25 kwietnia (sobota) 2009
w AULI Zespołu Szkół Nr 4 , ul. Kwiatkowskiego 1

6 punktów edukacyjnych

PROGRAM

 • 9.30-10.00 - Uroczyste otwarcie
 • 10.00-11.30 - Bolesny bark - prof dr .med. Artur Dziak- Warszawa
 • 11.30-12.00 - Prezentacja f-my Berlin chemie Menarini - Ewa Ożóg-Baran
 • 12.00-12.15 - Przerwa kawowa
 • 12.15-12.45 - Wpływ rehabilitacji na poprawę struktur i funkcji stawu barkowego u chorych po udarze mózgu - dr n.kult.fiz. Terersa Pop
 • 12.45-13.15 - Taping rehabilitacyjny-zastosowanie tapingu sportowego w rehabilitacji - mgr Rafał Słoniak, lic. fizjoterapii Tomasz Tittinger
 • 13.15-13.45 - Terapia Flami uderzeniowymi (BTL-SWT), a zespół bolesnego barku - dr n. med. Witold Furgał
 • 13.45-14.15 - Znaczenie kliniczne obiektywnej oceny funkcji kończyny górnej w fizjoterapii - mgr Remigiusz Rzepka
 • 14.15-14.30 - Dyskusja
 • 14.30-15.00 - Poczęstunek
 • 15.00-15.45 - Warsztat: Taping rehabilitacyjny obręczy barkowej - mgr Rafał Słoniak, lic. fizjoterapii Tomasz Tittinger (zapisy w trakcie przerwy kawowej)
PTL zaprasza na Konferencję Naukowo Szkoleniową
która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 roku o godzinie 18:00
w Dworze Ordynata przy ul. Traugutta 5 w Stalowej Woli

Program spotkania:

 • Przywitanie uczestników - przewodniczący koła PTL
  lek. med. Alfred Micał, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • "Przyczyny nieskuteczności terapii inhibitorami pompy protonowej"
  prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło - Radomańska Katedra i Klinika Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • "Przygotowanie do kolonoskopii - ważny aspekt jakości badania"
  lek. med. Tomasz Kiszka, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • Prezentacja lekowa Polpharma
 • Pytania dotyczące sesji, dyskusja i podsumowanie spotkania.
Po konferencji zapraszamy na poczęstunek
PROGRAM SPOTKANIA
KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
ORGANIZOWANEJ PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE KOŁO STALOWA WOLA

25 kwiecień 2013 godz. 1800
Spotkanie odbędzie się w Stalowa Wola Restauracja "Sezam"

1800 - Otwarcie Spotkania Naukowego
1810 - 1910
"Zasady aerozoloterapii a biorównoważność leków wziewnych"
dr n med. Robert Kieszko
1950- 2050
"Dostęp do leków refundowanych w świetle zmian prawa medycznego" Prawnik Wojciech Wojtal
Wystąpienie Przedstawiciela Firmy AstraZeneca
2150 - Zakończenie konferencji

PTL koło Stalowa Wola oraz AstraZeneca zapraszają na Warsztat poświęcony Astmie Wczesnodziecięcej który odbędzie się w dniu 27.03.2015 o godzinie 18:00 w restauracji "Sezam" w Stalowej Woli ul. KEN51

Program spotkania:

 1. "Stany nagłe w alergologii i pneumonologii pediatrycznej. Standardy postępowania AD 2014" prof. Ryszard Kurzawa
 2. "Techniczne aspekty nebulizacji" - Firma Novamed
 3. Dyskusja

 

PTL oddział Stalowa Wola, oraz Novo Nordisk i Podkarpacki Konsultant diabetologii mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo-warsztatową w ramach programu Poprawa Kontrolii Glikemii która odbędzie się w dniu 16 kwietnia o godzinie 18:00 w restauracji Marcato w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 18C.

Program konferencji:

Przewodniuczący: Dr. n. med. Mariusz Dąbrowski

 • Wprowadzenie do warsztatów - prowadzący dr. n. med. M. Dąbrowski
 • Wykład 1 - "Ukryta pandemia cukrzycy - sytuacja w Polsce 2014" - prowadzący lek. med. E. Gronkowska
 • Wykład 2 - "Wyzwania na etapie rozpoczynania oraz intensyfikacji insulinoterapii" - prowadzący dr. n. med. T. Koblik
 • Wykład 3 - "Diabetologia oparta na faktach" - prowadzący dr. n. med. M. Dąbrowski
 • Podsumowanie konferencji - prowadzący dr. n. med. M. Dąbrowski
 • Kolacja

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 17.04.2018 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Sezam; ul.KEN 51; Stalowa Wola

Program:

  1.  "Paradoksy leczenia astmy - czy istnieje potrzeba uaktualnienia naszego podejścia?"
  2. "Którzy pacjenci z POChP odczują korzyści z leczenia wGKS ? Wytyczne GOLD a rzeczywista praktyka kliniczna."
   dr. n med.
   Sławomir Tokarski
  3. Wystąpienie Przedstawiciela Firmy AstraZeneca

ZAPROSZENIE

 PTL oddział Stalowa Wola, oraz
Novo Nordisk
mają zaszczyt zaprosić na
Konferencję naukowo – warsztatową w ramach programu Poprawa Kontroli Glikemii.

Informacje logistyczne:
Termin: 26 Styczeń 2016
Rozpoczęcie: gdz. 18.30
Zakończenie: 21.00
Miejsce: Stalowa Wola restauracja MARCATO
ul. Aleje Jana Pawła II 18 c

Program konferencji

Wykład 1

 

Temat: „ Prównanie skuteczności i bezpieczeństwa mieszanki analogowej Novomix 30 oraz mieszanki insulin ludzkich w terapii cukrzycy typu II Prowadzący: Prof. dr hab. med. Grzegorz DzidaKatedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

Wykład 2

 

Temat: ABC postępowania z pacjentem z osobistą pompą insulinową na oddziale internistycznym – praktyczne wskazówki kontroli glikemii i żywienia

Prowadzący Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – transmiasja on line

Kolacja

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa

Ewa Kostur

Novo Nordisk A/S

605100360

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszama na spotkanie szkoleniowo-naukowe 
w dniu 21.11.2016 (poniedziałek) godzina 18:30
Restauracja Roma; Stalowa Wola ul. KEN 4

Program:

 1. "W dążeniu do poprawy wyników leczenia choroby refluksowej przełyku (GERD)"
    lek. Tomasz Kiszka
 2. "Różnicowanie pomiędzy alergicznym i niealergicznym nieżytem nosa"
    dr n. med. Sławomir Tokarski

 Przedstawiciel TAKEDA:
Skoczylas Małgorzata  606 991 500

"MIP Pharma Polska Sp. z o. o.
oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Stalowej Woli

zaprasza na kurs medyczny pt.:
"Metody diagnostyki i leczenia chorych z urazami czaszki twarzowej - gdzie bylimy, gdzie jestemy i dok‘d zmierzamy",

które odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 r. o godz. 18:00

w Hotelu "Sezam" przy ul. KEN 51 w Stalowej Woli

Program spotkania:

 • 18:00 - 18:30 Prezentacja produktów MIP Pharma Polska - Mariusz Kwiatkowski (Dyrektor Regionalny MIP Pharma Polska)
 • 18:30 - 21:00 Metody diagnostyki i leczenia chorych z urazami czaszki twarzowej - gdzie bylimy, gdzie jestemy i dok‘d zmierzamy - dr n. med. Mariusz Szuta (Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie)

Składka wynosi 8 zł/miesiąc (96 zł/rok) pod numerem konta PTL

22 czerwca 2012 r. o godzinie 1730 Zapraszamy na
spotkanie naukowe poświęcone
OSTRYM ZESPOŁOM WIEŃCOWYM

Spotkanie odbędzie się w:
Sala konferencyjna restauracji "MARCATO"
Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 18 c

Program:

 • Zasady postępowania w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST
  Dr n. med. Ryszard Grzywna-60 min
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Zasady postępowania w ostrym zespole wieńcowym z uniesieniem odcinka ST
  Dr n. med. Paweł Dąbrowski-60 min
  Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • Leczenie przeciwpłytkowe w ostrym zespole wieńcowym
  Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok-60 min
  Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek

Organizatorzy:

 • POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
  Koło Stalowa Wola,
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ i ANGIOLOGII
  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
 • firma AstraZeneca

Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział w Stalowej Woli
oraz GlaxoSmithKline

Serdecznie zapraszaj‘ na posiedzenie naukowe "Wieczór ze szczepionkami"

Dn. 29.03.2012, godz. 18:30

Restauracja "ROMA" hotel STAL ,ul. K.E.N.4
"Bezpieczne podróżowanie" - ochrona dla podróżuj‘cych "Ospa wietrzna - powikłania i profilaktyka" - dr Maria Banaszkiewicz, Centrum Medycyny Podróży przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie;
Pomiędzy wykładami krótka prezentacja Przedstawiciela Naukowego GSK.

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
KOŁO STALOWA WOLA
            
                                    
zaprasza na spotkanie naukowe
12 czerwca 2014 r. o godzinie 18.30

Spotkanie odbędzie się w
Restauracji „Sezam” w Stalowej Woli


PROGRAM:

 1. Powitanie  uczestników i otwarcie szkolenia.
 2. „ Clostridium- rzekomobłoniaste zapalenie jelit- farmakoterapia” dr Maciej Sieklucki – Oddział Chorób Zakaźnych- Łańcut
 3. ”Trudne biegunki i eradykacja flory jelitowej po antybiotykoterapii” – dr Maciej Sieklucki – Oddział Chorób Zakaźnych- Łańcut
 4. Dyskusja
 5. Wystąpienie przedstawiciela Firmy Pfizer Europe i poczęstunek

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
KOŁO NAUKOWE STALOWA WOLA
oraz Astra Zeneca
zapraszaj‘ na spotkanie naukowe
16 lutego (czwartek) 2012 r. o godzinie 18.30
w Sali konferencyjnej Restauracji "Sezam"

PROGRAM:
1. "Wczesne rozpoznanie i wczesne leczenie astmy i POChP, najważniejsze dla uzyskania optymalnej kontroli".
Prof. Piotr Kuna

2. "Leczenie skojarzone - okiem lekarza praktyka"
Dr n. med. Ryszard Olesiejuk

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE KOŁO NAUKOWE NISKO oraz KOŁO NAUKOWE STALOWA WOLA maj‘ zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie naukowe
07 grudzień (środa) 2011 r. o godzinie 18.30
Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Restauracji "Sezam"
PROGRAM:

 1. "ASTMA I CIĄŻA. PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY".
  dr Magdalena Rzeszutko Grabowska
 2. "ZABURZENIA LIPIDOWE W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ. JAK POSTĘPOWAĆ?"
  lek. med. Leszek Tondel

Uczestnikom spotkania przysługuj‘ 3 punkty edukacyjne

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE KOŁO STALOWA WOLA
oraz

   Mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie naukowe
09.05. 2014 r. o godzinie 19.00
Spotkanie odbędzie się w
Stalowa Wola Restauracja „Sezam”

PROGRAM:

 1. Otwarcie Spotkania Naukowego - Lek.  med. Alfred Micał- Przewodniczący PTL
 2. „ Farmakoterapia astmy wczesnodziecięcej” , dr Łukasz Błażowski
 3. ”Techniczne aspekty nebulizacji” – Firma Novamed 
 4. Dyskusja
 5. Anonimowa ankieta sprawdzająca wiedzę uczestników
 6. Wystąpienie Przedstawiciela Firmy Zeneca

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszama na spotkanie naukowe
w dniu 08.06.2016 (środa) godzina 18:30
Zajazd Sezam Stalowa Wola ul. KEN 51

Program:

 1. "Zastosowanie opioidów w bólu nowotworowym"
    lek.med.Monika Sulik- OAiIT,Poradnia Leczenia Bólu w Tarnobrzegu

Ze względów organizacyjnych zainteresowanych prosimy o kontakt z :
Anna Kuźniar  781 481 439 lub
Katarzyna Dynowska 608 570 199

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy w dniu
8.11.2016 (poniedziałek) godzina 19:00
Restauracja Roma, ul. KEN 4

 W imieniu firmy Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.
serdecznie zapraszamy na wykład
dr n. med. Roberta Szamborskiego

"Stosowanie leków antyhistaminowych w infekcjach"
oraz

 "Alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa - współczesna diagnostyka i leczenie"

Po wykładzie zapraszamy na uroczystą kolację

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszama na spotkanie szkoleniowo-naukowe 
w dniu 09.01.2017 (poniedziałek) godzina 19:00
Restauracja Roma; Stalowa Wola ul. KEN 4

Program:

 1. "Osteoporoza i terapia denosumabem w praktyce lekarza POZ"
    lek. Zofia Ciesielska

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zaprasza w dniu

11 Maja 2016 środa godz. 19:00

Stalowa Wola ul. KEN 4
Restauracja Roma
na wykład:

"Neuropatia cukrzycowa i zespół stopy cukrzycowej dla lekarza praktyka"
Wykład poprowadzi dr Sebastian Borys - specjalista diabetolog z Kliniki Chorób Metabolicznych UJ w Krakowie

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 11.12.2018 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Sezam; ul. KEN 51; Stalowa Wola

Program:

  1.  "Optymalizacja leczenia bólu nowotworowego i nienowotworowego"             
   lek. med Monika Sulik (Poradnia Leczenia Bólu w Tarnobrzegu

Koło PTL w Stalowej Woli

w imieniu firmy Berlin-Chemie/Menarini Polska

zaprasza na wykład:"Metformina IR w terapii cukrzycy typu 2"

Termin spotkania: 12.06.2015(piątek) godz. 19:00
Miejsce: Restauracja Sezam ul. KEN 51 Stalowa Wola

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 14.02.2017 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Sezam ul. KEN 51; Stalowa Wola

Program:

 1. "Nieprawidłowe testy oceniające funkcję wątroby w praktyce klinicznej"
    dr. hab n med. Krzysztof Gutkowski
 2. "Helicobakter Pylori bakteria wiecznie żywa"
    lek. Tomasz Kiszka
 3. "Mysimba - nowoszesne leczenie nadwagi i otyłości"
    lek. Maciej Olszewski

Zapraszamy

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 14.03.2019 (czwartek) godzina 18:30
Restauracja Sezam; ul.KEN 51; Stalowa Wola

Program:

 1. "Cukrzyca typu II. Jak ją leczyć nowocześnie ?.", "Cukrzyca a serce, CVDreal"
  dr n. med. Piotr Dziemidok, Ordynator Kliniki Diabetologii, IMW Lublin

 2. "Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę."
  lek. med. Patrycja Jurek
 3. "Otyłość u dzieci"
  lek. med. Anna Kotulska

Firma Boehringer Ingelheim wraz z
Kołem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy na spotkanie naukowe
w dniu 15.06.2016 (środa) godzina 18:00
Restauracja Roma

Program:

 1. "Rola inhibitorów DPP-4 w terapii cukrzycy  typu 2 -linagliptyna w codziennej praktyce lekarskiej"
    dr.n med.Mariusz Kowalczyk - SPSK nr 4 Lublin

Zapraszamy

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 16.11.2017 (czwartek) godzina 18:30
Restauracja Roma; ul. KEN 4; Stalowa Wola

Program:

"Praktyczne aspekty leczenia bezsenności, lęku i depresji w gabinecie lekarskim"
  specjalista psychiatrii Grażyna Usar-Czerwiec 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli oraz
GlaxoSmithKline

zaprasza na na spotkanie
w dniu 17.10.2018 (środa) godzina 18:30
Restauracja Hutnik; ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12; Stalowa Wola

Program:

 1. 1830 - 1900 "Dzień po. Racjonalne zasady wczesnej diagnostyki HIV i testy na prośbę pacjenta. Najnowsze leki stosowane w HIV?"
  dr Maciej Moskwa

 2. 1900 - 1930 "Astma ciężka i leczenie biologiczne."
  Krzysztof Siekierski - Menadżer GSK
 3. 1930 - 1945 "Prezentacja produktów GSK Anoro i Incruse"
  Ewa Statuch - Menadżer GSK

 4. 1945 Kolacja

Serdecznie zapraszamy
dr Zofia Ciesielska - Grella

Koło PTL w Stalowej Woli
zaprasza na wykład:
"Nebulizacja w gabinecie lekarza praktyka"
Ilość uczestników 30 osób

Termin spotkania: 21.05.2015(czwartek) godz. 18:30
Miejsce: Hotel Roma ul. KEN 4 Stalowa Wola
Wykład poprowadzi: lek. med. Jolanta Cieśla-Pękosz alergolog/pulmonolog z Poradni Specjalistycznej w Strzyżowie

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 21.11.2018 (środa) godzina 19:00
Restauracja Marcato; ul. Al. Jana Pawła II 18C; Stalowa Wola

Program:

  1.  "Najnowsze doniesienia z zakresu leczenia osteoporozy, opis przypadku"             
   lek. med Zofia Ciesielska-Grella

W imieniu firmy Servier Polska i pod patronatem
Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy na spotkanie naukowe
w dniu 24.05.2016 (wtorek) godzina 18:30
Zajazd Sezam Stalowa Wola ul. KEN 51

Program:

 1. "Prosto do celu - jak optymalnie rozpocząć i prowadzić terapię nadciśnienia tętniczego"
  dr n. med. Aleksander Prejbisz - Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 2. "Czy i jak możemy jeszcze wpłynąć na częstość rytmu serca"
  lek. med. Radosław Krawczykiewicz -  Oddział Kardiologiczny II, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Po części naukowej zapraszamy na poczęstunek

W imieniu firmy Servier Polska i pod patronatem
Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy na spotkanie naukowe
"Kompleksowe leczenie pacjenta w wieku podeszłym"
w dniu 26.04.2016 (wtorek) godzina 18:30
Zajazd Sezam Stalowa Wola ul. KEN 51

Program:

 1. "Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy w terapii nadciśnienia tętniczego, ochrony przed udarem, zawałem serca czy demencją starczą u pacjentów po 65 roku życia"
  dr n. med. Agata kusz-Rynkun - Klinika Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i chorób Metabolicznych Kości - Szpital im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
 2. "Leczenie cukrzycy typu 2 u pacjentów w wieku podeszłym"
  dr n. med. Mariusz Dąbrowski -  NZOZ "BETA-MED" w Rzeszowie
 3. "Optymistycznie o nadciśnieniu i depresji"
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz - wojewódzki konsultant ds. psychiatrii w Lublinie

Po części naukowej zapraszamy na poczęstunek

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na spotkanie
w dniu 29.11.2017 (środa) godzina 18:30
Restauracja Marcato; ul. Al. Jana Pawła II 8C; Stalowa Wola

Program:

  1.  "Optymalizacja leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 - nowe narzędzia, nowe mozliwości"
  2. "Cukrzyca ciężarnych
   dr. Anna Juza - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w Rzeszowie.
   "

 

 

 

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli,
Firma Pfizer
zaprasza na spotkanie naukowe:
29 października 2010 roku (pi‘ątek), godzina 13.30
Restauracja Marcato,ul. Jana Pawła II 18c

"Schizofrenia - najlepsze strategie leczenia lekami przeciwpsychotycznymi II generacji"
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

"Otyłoć pacjenta - realne zagrożenia i metody zapobiegania"
Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UM w Białymstoku,
członek Zarz‘du Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłoci‘.

Koło PTL w Stalowej Woli i ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ i ANGIOLOGII
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową "Nowe doustne antykoagulanty"

w dniu 18.01.2013 r. o godz. 1800 restauracja "ROMA"

Program:

 • Rozpoczęcie, powitanie gości
  lek. med. Marek Ujda Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
 • Leczenie antykoagulacyjne w migotaniu przedsionków
  Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok-Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • Wskazania rejestracyjne rywaroksabanu (Xarelto ®)
  Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków, leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej(ZP) po ostrej ZŻG u dorosłych.

MIP Pharma
oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Stalowej Woli

zaprasza na szkolenie z nowego cyklu "Stomatolog dla lekarza" pt.:

"Czujnoć onkologiczna jako podstawa sukcesu we wczesnym rozpoznawaniu i
leczeniu nowotworów twarzy i jamy ustnej",

które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 18:00
w Hotelu "Sezam" przy ul. KEN 51 w Stalowej Woli

Program spotkania:

 • 18:00-18:30 Prezentacja produktów MIP Pharma Polska - Mariusz Kwiatkowski
 • 18:30-21:00 Czujnoć onkologiczna jako podstawa sukcesu we wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów twarzy i jamy ustnej - dr n. med. Mariusz Szuta (Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie)

Koło PTL zaprasza na szkolenie 28 listopada 2012 r o godzinie 19:00 w sali wykładowej restauracji "ROMA"

Temat szkolenia:

"Diagnostyka różnicowa wczesnych zapaleń stawów"- dr Zofia Ciesielska

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie 29 czerwca (środa) 2011 r o godzinie 19.00 w restauracji "Roma".
Temat szkolenia : Kamica nerkowa-najnowsze metody leczenia - dr Piotr Satławski. Prezentacja leków i poczęstunek firma Astellas Pharma. Uczetnicy otrzymuj‘ 2 punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy, Zarz‘d koła PTL;

Koła PTL w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie w dniu 07.06.2011 o godz 18 w Restauracji Roma ul.K.E.N 4.
Temat spotkania :"Walsartan baza pozytywnych dowiadczeń i argumentów za.."
- Prof.dr hab. med. Danuta Czarnecka (Z-ca Kierownika I-Kliniki Kardiologii i Nadcinienia Tętniczego w Krakowie), Firma Celon Pharma Sp z o.o.

Plan szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli

w dniu 29 czerwca 2008
- sala wykładowa - w nowej restauracji "Marcato"

PTL w Stalowej Woli i firma Servier zapraszaj‘ na szkolenie naukowe: "Jak leczyć Nadcinienie Tętnicze w 2009 roku"

 • Data: 29.06.2009 (poniedziałek) godz. 19.00
 • Miejsce: Stalowa Wola, restauracja Marcato, Al. Jana Pawła II 18
 • Wykładowca: dr hab.n. med.. Piotr Jankowski, I klinika Kardiologii i Nadcinienia Tętniczego Colegium Medicum UJ (Klinika Pani Prof. Kaweckiej -Jaszcz).

Serdecznie zapraszam - Prezes Koła PTL Alek Micał.

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie 4 listopada (pi‘tek) 2011 r. o godzinie 18.30 w restauracji "Roma".

Temat szkolenia : Łagodny przerost gruczołu sterczowego a nadcinienie tętnicze - dr Piotr Satławski. Prezentacja leków i poczęstunek firma Astellas Pharma. Uczestnicy otrzymuj‘ 2 punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszamy

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie 17 listopada (pi‘tek) 2011 r. o godzinie 18.30 w restauracji "Roma"
1. Tętnicze Nadcinienie Płucne - podział i diagnostyka ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii
2. Leczenie Tętniczego Nadcinienia Płucnego - standardy a możliwoci programu terapeutycznego NFZ

Prowadzenie wykładów:
dr n. med. Ryszard Grzywna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Oddział Kardiologii.
dr n. med. Piotr Błaszczak - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, Oddział Kardiologii.
Uczestnicy otrzymuj‘ 4 punkty edukacyjne. Serdecznie zapraszamy, Zarz‘d koła PTL.

"POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE w Stalowej Woli oraz firma Berlin Chemie/ Menarini Polska Sp z o.o zapraszaj‘ą na szkolenie w dniu 07.04.2011 (czwartek)
Miejsce: Restauracja "Roma" Stalowa Wola ul.KEN 4

Program:
18:30 Rozpoczęcie

18:45 Dr Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Oddział Kliniczny Leczenia Bólu,Uniwersytecki Orodek Monitorowania i Badania Niepożadanych Działań Leków
Temat: Skutecznoć i Bezpieczeństwo Stosowania NLPZ-kryteria wyboru

19:25 Dr Robert Gasik Klinika Spondylologii i Chorób Tkanki Ł‘cznej, Instytut Reumatologii Warszawa,
Temat: Zespoły Bólowe Kończyny Dolnej
(4pkt edukacyjne)

20:10 Prezentacja leków firmy Berlin Chemie Menarini Polska

Spotkanie szkoleniowe PTL w dniu 08 września 2011 (czwartek), godz. 18.30 Restauracja "ROMA", Stalowa Wola

Program spotkania:
18.30 - 20.30 Postępowanie z pacjentem z nawracaj‘cymi infekcjami układu oddechowego dr Wojciech Feleszko, Dept. of Pediatric Pneumology and Allergy, The Medical University, Children's Hospital, Warszawa, Działdowska 1/3

20.30- 21.00 - Prezentacja produktowa - PN's GSK.

21.00 - Kolacja.

Koło PTL zaprasza na szkolenie w dniu 02.09.2010 w Restauracji ROMA o godz. 18.30.
Tematy:

 • "Ból ostry i przewlekły kręgosłupa" - dr Robert Gasik - Klinika Sponylologii i Chorób Tkanki Ł‘cznej, Instytut Reumatologii Warszawa i
 • "Cukrzyca typu 2 - wytyczne PTD na 2010" - dr Leszek Tondel. Prezentacja leków i poczestunek firma Berlin Chemie.

Zapraszamy.

"Firma farmaceutyczna MSD oraz Koło PTL zaprasza na spotkanie naukowe w restauracji ROMA, ul. KEN 4 w dniu 17 czerwca 2010r (czwartek) godz. 18.00.

Temat spotkania: Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze w 2010 r.

Omówienie przypadków klinicznych - dr n. med. Leszek Kamiński - Oddział Kardiologii, Szpital Rejonowy w Przeworsku.

Uczestnicy otrzymuj‘ certyfikat z punktami edukacyjnymi. Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek"

Koło PTL zaprasza na szkolenie w dniu 09.09.2010 do sali wykładowej restauracji "Sezam"

Program:
18.00 - Rozpoczęcie, powitanie goci przez prezesa koła PTL

18.00 - "Kardionefrologia - dwa problemy jeden pacjent - dr n med. Robert Małecki, Kierownik Pododdziału Dializ - Oddział I Wewnętrzny i Nefrologii, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa - Prezentacja leków, rozdanie certyfikatów i poczęstunek firma Sevier

PROGRAM
SZKOLENIA NAUKOWEGO
KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
W STALOWEJ WOLI

W DNIU 11.02.2014
sala wykładowa restauracja "SEZAM"
Rozpoczęcie, powitanie gości przez prezesa koła PTL
1830 - "Łatwe decyzje w astmie oskrzelowej."
dr n med.specj. pulmunolog Ryszard Olejesiuk , Rzeszów

"Trudne przypadki kliniczne w astmie oskrzelowej- algorytm postępowania"
dr n med.specj. pulmunolog Ryszard Olejesiuk , Rzeszów

Dyskusja i rozdanie certyfikatów.

 

 

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 16.12.2016 (piątek) godzina 18:00
Sala konferencyjna Biblioteki Międzyuczelnianej
ul. Popiełuszki 10; Stalowa Wola

Program:

 1. "10 lat Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Stalowej Woli - historia, osiągnięcia, zamierzenia"
    lek. med. Marek Ujda
 2. "Inwazyjne zabiegi hybrydowe w kardiologii - osiągnięcia ostatnich 10 lat
  w Uniwerytecie Jasgielońskim"
    prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
 3. "Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej"
    prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
 4. "Typowe i nietypowe objawy zaburzeń rytmu serca. Wskazania do zabiegów ablacyjnych"
    prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec

 

PROGRAM
SZKOLENIA NAUKOWEGO
KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
W STALOWEJ WOLI

W DNIU 17.10.2013
sala wykładowa restauracja "SEZAM"

Rozpoczęcie, powitanie gości przez prezesa koła PTL
1800 - 1930
"Borelioza - podstawy diagnostyczne i terapeutyczne"
Dr n.med Jerzy Sieklucki- Konsultant wojewódzki w dziedzinie ch.zakaźnych
1930 - 2100
"Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna boreliozy. Jak interpretować wyniki?"
mgr Paweł Krzemień-EUROIMMUN POLSKA.UJ
2100 - Dyskusja i rozdanie certyfikatów.

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zaprasza w dniu

17 Grudnia 2015 godz. 18:30

Restauracja SEZAM, ul.KEN 51,Stalowa Wola

na praktyczny warsztat dla lekarzy:

"Zrozumieć bół kręgosłupa lędźwiowego. Diagnostyka i ocena kliniczna pacjenta jako priorytet w terapii."

Program:

 1.Przedstawienie podstawowych wzorców bólowych u pacjentów z dolegliwościami w kręgosłupie lędźwiowym: rwa kulszowa, zespół przyparcia powierzchni stawowych (facet joint syndrome), kręgozmyk, kręgoszczelina, zespół niespecyficznych dolegliwości bólowych (non specific low back pain-NSLBP).

 2.Ocena kliniczna w obrębie kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego.

 3.Ocena wzorca bólowego na potrzeby terapii.

 4.Badanie pacjenta.

 Wykładowca:

 dr Michał Hadała
Fizjoterapeuta, międzynarodowy instruktor Kinetic Control

Warto zrozumieć w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom (dysfunkcje, ból, deficyty ruchu). Kinetic Control w pracy z pacjentem wykorzystuje szereg testów funkcjonalnych, które dzięki fachowej analizie pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty" oraz zaplanować skuteczną strategię terapii. Kinetic Control to medycyna oparta na faktach - precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych (skuteczność, efektywność, bezpieczeństwo) będących wynikiem wiarygodnych badań eksperymentalnych i obserwacyjnych. Koncepcja ta umożliwia korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych w praktyce.

 

 

Program
szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli
w dniu 19.02.2015 godz. 18.30
sala wykładowa restauracja „SEZAM”


PROGRAM:

 1. Powitanie uczestników i otwarcie szkolenia.
 2. "Polineuropatia cukrzycowa – przyczyny, diagnostyka, leczenie.”dr n. med. Marek Kamiński z Kliniki Neurologii AM w Lublinie- 90 min.
 3. ”Przypadki kliniczne i omówienie leczenia na przykładzie wybranych pacjentów”- dr n. med. Marek Kamiński z Kliniki Neurologii AM w Lublinie- 90 min.
 4. Dyskusja.

Po wykładzie odbędą się wybory do zarządu koła PTL

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wybór protokolanta ,Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie komisji mandatowej (ustalenie prawomocności zebrania)
 6. Sprawozdanie Prezesa koła PTL
 7. Sprawozdanie Skarbnika koła PTL
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu
 11. Wybór nowego zarządu koła i komisji rewizyjnej.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 13. Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki w Rzeszowie.
 14. Zamknięcie zebrania.

PROGRAM
SZKOLENIA NAUKOWEGO
KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
W STALOWEJ WOLI

W DNIU 21.02.2014
sala wykładowa restauracja "HUTNIK"
1830 -"Anemia - co nowego w diagnostyce i leczeniu? "
Dr hab. med. Andrzej Pluta specjalista hematologii i reumatologii , Rzeszów

1930 -"Prezentacja przykładów klinicznych w leczeniu opornej anemii"
Dr hab. med. Andrzej Pluta specjalista hematologii i reumatologii , Rzeszów

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 21.03.2017 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Roma; Stalowa Wola

Program:

 1. "Metformina - magiczny lek w diabetologii"
    dr. n med. Mariusz Dąbrowski
 2. "Indywidualizacja leczenia cukrzycy i stanu przedcukrzycowego a ryzyko
  sercowo-naczyniowe"
   dr. n med.Janina Kokoszka-Paszkot

Zapraszamy

Program
szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli
w dniu 22.01.2015
 sala wykładowa restauracja „ROMA”


PROGRAM:

 1. Powitanie  uczestników i otwarcie szkolenia.
 2. "Miejsce niesteroidowych leków przeciwzapalnych w bólu ostrym i przewlekłym"- 90 min dr hab. med. Jarosław Woroń Uniwersytet Jagielloński
 3. ”Przykłady przedawkowania i niektóre skutki uboczne NLP”-90 min dr hab. med. Jarosław Woroń Uniwersytet Jagielloński 
 4. Dyskusja.
 5. Wystąpienie przedstawiciela Firmy Berlin Chemie i poczęstunek.

Program szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli


w dniu 24 LISTOPADA 2009 godz. 18.00

sala wykładowa "ROMA"

"Astma czy POCHP - podobieństwa i różnice"

Program:

 • 18.00 Rozpoczęcie, powitanie - lek.med. Alfred Micał, Prezes Koła PTL
 • "Astma czy POCHP - podobieństwa i różnice" - prof. dr hab. med. Paweł Šliwiński - Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolnoci Oddychania Instytutu GruĄlicy i Chorób Płuc w Warszawie - 60 min
 • "Alergia? Mukowiscydoza. Właciwa diagnoza" - dr Marta Rachel - Szpital Wojewódzki nr 2 Poradnia Mukowiscydozy w Rzeszowie-60 min
 • Pytania, dyskusja , rozdanie certyfikatów i zakończenie konferencji.

"Koło PTL w Stalowej Woli zaprasza na szkolenie dla lekarzy pn. "ZZSK - czy wiemy już wszystko? Na przykładzie dzieci i dorosłych".

Termin spotkania: 26.09 2014 (piątek). Miejsce Hotel Stal, godz. 18:00

Tematem spotkania będzie: Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa

Wykład poprowadzi: dr Violetta Opoka-Winiarska z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie


Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zaprasza w dniu

05 Kwietnia 2016 wtorek godz. 18:30

Restauracja Marcato

Zapraszamy na szkolenie: 
"Flozyny-nowe doustne leki przeciwcukrzycowe" 
prof.dr hab.Grzegorz Dzida

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu06.06.2017 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Roma; Stalowa Wola

Program:

 1. "Choroby alergiczne skóry, terapia przeciwhistaminowa - kiedy i jakiemu pacjentowi"
    prof. Joanna Narbutt Klinika Dermatologii io Wenerologii w Łodzi

Zapraszamy

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 10.10.2017 (wtorek) godzina 18:00
Restauracja Roma; ul. KEN 4; Stalowa Wola

Program:

 1. "Rozpoznanie i leczenie choroby refluksowej przełyku"
    dr.  Tomasz Kiszka
 2. "Objawy i skutki niedoboru witaminy D3"
   dr. Zofia Ciesielska-Grella

Przedstawiciel TAKEDA
Skoczylas Małgorzata
606991500

Zapraszamy

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zaprasza w dniu

12 Marca 2016 sobota godz. 10:00

Restauracja SEZAM, ul.KEN 51,Stalowa Wola

na szkolenie dla lekarzy:

Program:

 1. Daniel Popiel - Aktualne wytyczne leczenia bólu nowotworowego i Nienowotworowego - Konsultant medycyny paliatywnej wj podkarpackiego, Poradnia Leczenia Bólu w Rzeszowie

 2. Monik Sulik - Diagnostyka leczenia bólu przebijającego w chorobie nowotworowej - Poradnia Leczenia Bólu w Tarnobrzegu

 3. Danuta Mendelowska - Kulig - Opisy przypadków - praktyczne zastosowanie opioidów - Poradnia Leczenia Bólu w Stalowej Woli

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

zaprasza w dniu

12 Kwietnia 2016 wtorek godz. 19:00

Restauracja Roma

 W imieniu firmy Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

 serdecznie zapraszamy na wykład

 dr n. med. Piotra Rapiejko

 ''Mity i fakty na temat leczenia alergii

i leków antyhistaminowych''.

 Po wykładzie zapraszamy na uroczystą kolację.

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 20.06.2017 (wtorek) godzina 18:00
Restauracja Roma; Stalowa Wola

Program:

 1. "Wczesne rozpoznanie RZS - to szansa na dobry efekt leczenia"
    lek. med. Zbigniew Gola
 2. "Krótko i długoterminowe zarządzanie lękiem"
    lek. med. Justyna Stawowy
 3. "Czy wszystkie NLPZ są tak samo bezpieczne u pacjentów zwiększonego ryzyka"
    lek. med. Zofia Ciesielska Grella

Zapraszamy

W imieniu firmy Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. i pod patronatem
Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy na spotkanie naukowe
w dniu 26.10.2017 (czwartek) godzina 18:30
Restauracja Roma Stalowa Wola ul. KEN 4

Program:

 1. "Optymalny wybór leków I i II szczebla drabiny analgetycznej"
 2. "Strategia leczenia bólu 2017. Połączenie NLPZ + tramadol - nowość w farmakoterapii"
  dr n. med. Małgorzata Malec- Milewska - Specjalista anestezjolog, Kierownik Poradni Leczenia Bólu Kliniki Anestezjologi i Intensywnej Terapii  - Szpital im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

 

Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zaprasza na na szkoleniowe
w dniu 30.06.2017 (wtorek) godzina 18:30
Restauracja Roma; Stalowa Wola

Program:

 1. "Prawo w medycynie"
    

Zapraszamy

Zapraszamy na szkolenie PTL w dniu 9 kwietnia 2013 r o godzinie 18:30 w restauracji "ROMA"

Temat szkolenia:

"Jak chronić pacjenta przed udarem mózgu, czy rzeczywiście mamy przełom w leczeniu?"


- wykładowca dr Leszek Kamiński
- prezentacja leków firmy Boehringer Ingelheim

Program Szkolenia Naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

w dniu 19 LISTOPADA 2009 godz. 18.15
Restauracja "Sezam"

Program:

 1. "Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć astmę w wietle wytycznych GINA"
  -warsztaty naukowe Medycyny Praktycznej
 2. Kolacja

Program Szkolenia Naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

w dniu 19 LISTOPADA 2009 godz. 18.15

Restauracja "Sezam"


Program:

 1. "Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć astmę w wietle wytycznych GINA"
  -warsztaty naukowe Medycyny Praktycznej
 2. Kolacja

Program Szkolenia Naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli


w dniu 19 LISTOPADA 2009 godz. 18.15

Restauracja "Sezam"

Program:

    "Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć astmę w wietle wytycznych GINA"
    -warsztaty naukowe Medycyny Praktycznej
    Kolacja

Program szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli
w dniu 19.01.2012
sala wykładowa restauracja "Roma"


18.00 - Rozpoczęcie, powitanie goci przez prezesa koła PTL

18.00 - "Ustawa refundacyjna w praktyce-jak poprawnie wypisać receptę" - mgr farmacji Jolanta Tondel - 60 min

19.00 - "Zmiany w przepisach prawnych dla lekarzy w 2012 roku"- mecenas Anna Bandelak - 60 min

 

PROGRAM
SZKOLENIA NAUKOWEGO
KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
W STALOWEJ WOLI

W DNIU 20.11.2013
sala wykładowa restauracja "SEZAM"

Rozpoczęcie, powitanie gości przez prezesa koła PTL
1800 - 1930
"Niesterydowe leki przeciwzapalne oczami gastrologa"
Dr n.med Maciej Kierzkiewicz- Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpital MSW Warszawa
1930 - 2100
"Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna boreliozy. Jak interpretować wyniki?"
mgr Paweł Krzemień, EUROIMMUN POLSKA.UJ
2100 - Dyskusja i rozdanie certyfikatów.

Koło PTL w Stalowej Woli
zaprasza
na szkolenie 21.05.2014
w sali konferencyjnej Restauracji Roma
ul. Komisji Edukacji Narodowej 4

Program szkolenia:

 • godz. 18.30 -  Otwarcie szkolenia
 • godz. 18:30 - dr n. med. Leszek Kamiński: "Klasyczne połączenia w nowej odsłonie wg. Wytycznych ESC/ESH 2013"
 • godz. 19:00 - dr n. med. Leszek Tondel: “"Kliniczne zastępstwa insulinooporności i niedoboru witaminy D - możliwości terapeutyczne".
 • godz. 19:30 - Pytania i dyskusja
 • godz. 19:45 - Przedstawiciel Merck: Prezentacja produktów firmy Merck
 • godz. 20:00 - Poczęstunek oraz badanie poziomu witaminy D dla uczestników szkolenia.

Program szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

w dniu 24 LISTOPADA 2009 godz. 18.00

sala wykładowa "ROMA"

"Astma czy POCHP - podobieństwa i różnice"
Program:

    18.00 Rozpoczęcie, powitanie - lek.med. Alfred Micał, Prezes Koła PTL
    "Astma czy POCHP - podobieństwa i różnice" - prof. dr hab. med. Paweł Šliwiński - Zakład Diagnostyki i Leczenia Niewydolnoci Oddychania Instytutu GruĄlicy i Chorób Płuc w Warszawie - 60 min
    "Alergia? Mukowiscydoza. Właciwa diagnoza" - dr Marta Rachel - Szpital Wojewódzki nr 2 Poradnia Mukowiscydozy w Rzeszowie-60 min
    Pytania, dyskusja , rozdanie certyfikatów i zakończenie konferencji.

PROGRAM
SZKOLENIA NAUKOWEGO
KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
W STALOWEJ WOLI

W DNIU 24.02.2014
sala wykładowa restauracja "STAL" ul. KEN 4

18:00 - "Praktyka kliniczna – co warto wiedzieć o stosowaniu nowych doustnych antykoagulantów w 2014 roku?" - prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon ,Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Warsztaty-90 min
Przypadek kliniczny 1. (zmiana funkcji nerek)
dr n. med. Leszek Kamiński
Przypadek kliniczny 2. (przygotowanie do zabiegu operacyjnego)
dr n. med. Leszek Kamiński
Przypadek kliniczny 3. (wtórna profilaktyka niedokrwiennego udaru mózgu)
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
Dyskusja do części warsztatowej na temat praktycznych aspektów
zastosowania dabigatranu w przedstawionych sytuacjach klinicznych

Prezentacja leków firmy Boehringer Ingelheim

Dyskusja i rozdanie certyfikatów.

Plan szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Stalowej Woli
w dniu 29 czerwca 2008

- sala wykładowa - w nowej restauracji "Marcato"

PTL w Stalowej Woli i firma Servier zapraszaj‘ na szkolenie naukowe: "Jak leczyć Nadcinienie Tętnicze w 2009 roku"

    Data: 29.06.2009 (poniedziałek) godz. 19.00
    Miejsce: Stalowa Wola, restauracja Marcato, Al. Jana Pawła II 18
    Wykładowca: dr hab.n. med.. Piotr Jankowski, I klinika Kardiologii i Nadcinienia Tętniczego Colegium Medicum UJ (Klinika Pani Prof. Kaweckiej -Jaszcz).

Serdecznie zapraszam - Prezes Koła PTL Alek Micał.

W dniu 30.03.2011 o godz. 18.00 w restauracji ROMA odbędzie się szkolenie naukowe PTL.
Temat szkolenia:

"Postępowanie przedszpitalne i wczesne szpitalne u pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu" - Marcin Zięba z Oddziału Neurologicznego ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Na poczęstunek zaprasza firma Boehringer Ingelheim.

PROGRAM SPOTKANIA
KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ
ORGANIZOWANEJ PRZEZ
POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE KOŁO STALOWA WOLA

w dniu 13-06-2013
sala wykładowa restauracja "Sezam"

1800 - Rozpoczęcie, powitanie gości przez prezesa koła PTL
1800 - 1930
"Kliniczne i praktyczne aspekty implantacji urządzeń stymulujących serce i kardiowerterów-defibrylatorów. Nowości w leczeniu farmakologicznym ostrych zespołów wieńcowych, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca"
Radosław Krawczykiewicz-Oddział Kardiologii Inwazyjnej
1930-
Dyskusja i rozdanie certyfikatów.
Poczęstunek i prezentacja leków firmy Berlin Chemie

Po szkoleniu odbędą się bardzo sprawne wybory do Okręgowej Izby Lekarskiej

Szkolenie koła PTL w Stalowej Woli
w dniu 10 grudnia 2010 godz. 19.00 zajazd SEZAM

Temat: "Chrapanie i obturacyjny bezdech senny - diagnostyka i leczenie"
dr Wiesław Dubielis, Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego w Stalowej Woli.

Ponadto gratulacje i rozdanie "Oskarów PTL" za uzyskane specjalizacje.
Serdecznie zapraszamy. Zarz‘d Koła PTL.

Stalowa Wola 13 czerwca 2012, godz. 1800
Restauracja Roma
Komisji Edukacji Narodowej 4

Program:

 • Dziecko przedszkolne z nawracającymi infekcyjnymi zapaleniami dróg oddechowych
 • Ostra pokrzywka u 13-latki leczonej antybiotykiem z powodu zapalenia gardła
 • Nawracające i przewlekające się epizody zapalenia zatok przynosowych u 14-latka
 • Technika podawania leków donosowo – film szkoleniowy i interaktywne omówienie zagadnień technicznych
 • Nie wszystko jest tym czym się wydaje – ciekawe przypadki kliniczne

Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne

Wykładowcy:
Dr med. Marta Rachel
Dr Mamert Milewski - UJ

Rada Naukowa:
dr med. Ewa Cichocka-Jarosz
prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
dr med. Wojciech Feleszko
prof. dr hab. med. Henryk Mazurek - przewodniczący

Zapraszamy na szkolenie PTL 13 grudnia 2012 r o godzinie 19:00 w zajeździe "SEZAM"

Temat szkolenia:

"Nowoczesne metody leczenia dermatologicznego"- lek Jerzy Maciąg, Ordynator Oddziału Dermatologii w Stalowej Woli

Szkolenie PTL odbędzie się 13 maja roku o godz. 18.30 w restauracji ROMA.
Temat: Najnowsze wytyczne w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych - dr Ewa Grygiel - 30 min.
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła PTL ok. 1 godz.
Po wyborach kolacja.
Zapraszam.
A. Micał

Program szkolenia naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli


w dniu 28 stycznia 2010
sala wykładowa zajazdu "SEZAM"

 • 18.00 - Rozpoczęcie, powitanie goci przez prezesa koła PTL
 • 18:00 - "LEKIEM I SŁOWEM - SKUTECZNA KOMBINACJA W TERAPII CHORÓB UKŁADU KRˇŻENIA" - Dr n. med. Radosław Szczęch (Katedra Nadcinienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • 19:00 - warsztaty - dr Radosław Szczęch i Zbigniew Kowalski - ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej
 • 21:00 - Rozdanie certyfikatów uczestnikom i zakończenie szkolenia.

Program Szkolenia Naukowego
koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

w dniu 20 LISTOPADA 2009 godz. 18.00
sala wykładowa "MARCATO"
UROCZYSTA KONFERENCJA

IMPLANTOWALNE
KARDIOWERTERY / DEFIBRYLATORY
(ICD)
Program:

    "3 lata Oddziału Kardiologii Inwazyjnej w Stalowej Woli" - lek.med. Marek Ujda, Lekarz Kieruj‘cy Oddziałem - 15 minut
    "Wszczepialne kardiowertery/defibrylatory (ICD) - ratunek czy przekleństwo?" - lek.med. Jerzy Ozga, Oddział Kardiologii Inwazyjnej - 30 minut
    "Pacjent z wszczepionym ICD - najczęstsze problemy i sposoby ich rozwi‘zywania" - dr n. med. Witold Orszulak, I Klinika Kardiologii, Šl‘ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - 30 minut
    "Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych" - dr n. med. Witold Orszulak, 40 minut
    Pytania, dyskusja - 20 min

Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w Stalowej Woli

zapraszamy na spotkanie naukowe
w dniu 20.06.2016 (poniedziałek) godzina 18:00
Restauracja Roma

Program:

 1. "Czy dnę moczanową można wyleczyć"
    lek.med.Zofia Ciesielska - SPZZOZ w Stalowej Woli
 2. "Miejsce beta-blokerów wazodylatacyjnych w terapii nadciśnienia tętniczego"
   lek.med.Marek Ujda - SPZZOZ w Stalowej Woli

Zapraszamy

Polskie Towarzystwo Lekarskie i Wydawnictwo Medycyna Praktyczna oraz firmy Pfizer i Boehringer Ingekheim zapraszaj‘ na warsztaty organizowane w ramach ogólnoposkiego programu Towarzystwa internistów Polskich Ci‘głego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych w dniu 14 kwiecień 2010 o godz. 18 w restauracji Roma

Tematem Szkolenia jest właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne z chorym, u którego dominuj‘cym objawem jest duszność. W obu przypadkach omówiono współistniej‘c‘ przyczynę pulmunologicznym‘ i kardiologicznym‘.

Opis przypadków klinicznych

 • 71-letni mężczyzna z dusznoci‘ i towarzysz‘cym kaszlem
 • 65-letni mężczyzna z dusznoci‘ wysiłkow‘

Uczestnicy otrzymaj‘ 3 pkty edukacyjne

Wykładowcy:

 • Dr med. Marek Michnar
  Klinika Pulmonologii - Uniwerytet Medyczny Lublin
 • Dr med. Andrzej Głowniak
  Klinika Kardiologii - Uniwerytet Medyczny Lublin

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2019  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!