Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

czwartek, 09 kwiecień 2015 13:49

Ogłoszenie o konkursie

Napisane przez 

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lekarza Kierującego Oddziałem

w wymienionych niżej oddziałach:

Oddział Nefrologii i Dializoterapii
Oddział Położniczo-Ginekologiczny

 Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne;

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) tj.;

I. Wymagania podstawowe;

Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać

  1. tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej

  2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany na podstawie obowiązujących przepisów

  3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

II. Wymagania dodatkowe na stanowisko Lekarza Kierującego;

- mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia

Oferty wraz z następującymi dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym także przez kandydata):

  • podanie kandydata o przyjęcie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

  • co najmniej jedną opinię świadczącą o kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach do zajmowania stanowiska objętego postępowaniem konkursowym

  • zaświadczenie o niekaralności

  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

należy składać do 24 kwietnia 2015 roku do godz. 14.30 pod adresem;

 Dyrekcja SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul.Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem na kopercie "konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem ..."

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty ustalonej do składania ofert.

 Szczegółowych informacji w zakresie postępowania konkursowego udziela p.o. Zastepcy Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Monika Pachacz-Świderska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz telefonicznie; (015) 8433205.

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Informacja: 15 84 33 233
SOR: 15 84 33 365
Przychodnia: 15 84 33 265

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2021  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!