Doposażenie SOR

27.02.2019

Informacja
 o projekcie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, pod nazwą „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli realizuje projekt pod nazwą: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0266/18 zawartej dnia 8 luty 2019 r. w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 Cele projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

 Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości, efektywności i energooszczędności  świadczonych usług opieki medycznej w powiecie stalowowolskim poprzez doposażenie oddziału SOR.

Cele bezpośrednie:

  1. Poprawa standardów sanitarnych i parametrów użytkowych na oddziale SOR
  2. Zwiększenie zadowolenia społeczności z usług oferowanych przez placówkę medyczną
  3. Realizacja działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz nowoczesnego sprzętu medycznego
  4. Skrócenie oczekiwania na zabieg lub badanie pacjentów przybywających na Oddział w tym samym czasie

  Planowane efekty:

 W efekcie realizacji projektu:

  1. Zapewniony zostanie równy dostęp mieszkańców powiatu do świadczeń ratownictwa medycznego
  2. Poprawiona zostanie jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywność  systemu  ratownictwa medycznego w powiecie (efekt niekwantyfikowalny)
  3. Wzrośnie liczba osób korzystających z profesjonalnego sprzętu medycznego oraz liczba świadczonych usług medycznych
  4. zwiększona zostanie efektywność i energooszczędność systemu ratownictwa medycznego

Całkowita wartość projektu: 2 787 775,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
2 367 909,43 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 30 czerwca 2019 r.

Projekt dotyczy wsparcia istniejących SOR jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Oddziału w Szpitalu w Stalowej Woli.

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2021  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!